Her går Rolf Johansen (ansvalig for konkurransegrunnlaget), Øyvind Storløkken (byggeleder) og John Kjeken (prosjekteringsleder konstruksjoner) gjennom den planlagte strekningen for en konsentrert forsamling.

45 bedrifter på møte om prosjekt til 4,5 mrd

Hele bransjen var invitert til møte om den kommende utlysningen av E16 Bjørum-Skaret i Bærum (Akershus) og Hole (Buskerud) kommuner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

85 representanter fra bransjen tok tirsdag turen til Thon hotel Oslofjord i Sandvika for å høre om prosjektet som snart skal lyses ut. Det var representanter fra 45 forskjellige bedrifter - både norske og utenlandske. 

- Vi inviterte til åpent møtet for at leverandørene skulle bli kjent med det kommende prosjektet og kunne disponere ressursene sine hensiktsmessig, sier Rolf Johansen, ansvarlig for konkurransegrunnlaget for utbyggingen av E16 Bjørum-Skaret.

Totalentreprise

E16 Bjørum-Skaret lyses ut som en stor totalentreprise i januar 2020.

Entreprisen lyses ut som en stor totalentreprise i januar 2020. Etter prekvalifisering er planen å sitte igjen med tre til fire tilbydere.

Deretter er det konkurranse med forhandling før kontrakt blir signert i september 2020.

- Vi vil ha en grundig prosess gjennom anskaffelsen for å utnytte samspillet mellom leverandørenes kompetanse og vår kunnskap om prosjektet. Vi vil jo gjerne ha deres respons på planene våre, sier Johansen.

Her kan du se presentasjonen fra leverandørmøtet.

Om prosjektet

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:
• 2 motorveikryss
• 2 tunneler, 800 meter og 3,4 km
• 5 bruer, inntil 220 meter lange
• 3 millioner m³ masse som skal forflyttes
• Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.

Strekningen på 3,5 km opp mot Sollihøgda har maksimal tillatt stigning, som er fem prosent. Veien i dagen er preget av store bergskjæringer, og det er omfattende sprengningsarbeider og masseflytting i prosjektet. Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen.

Powered by Labrador CMS