Anne Kathrine Kalager, styreleder i NFF presenterte statistikken på åpningen av Fjellsprengningsdagen i Oslo 21. november 2019.

Masseuttak fra tunnel halvert på to år

OSLO (AT.no): Vi må ti år tilbake i tid for å finne et år med lavere masseuttak fra tunnel i Norge enn det man ender opp med i 2019.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tunnelstatistikken for 2019 fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) ble presentert på Fjellsprengningsdagen i Oslo 21. november.

Den viser en sterk nedgang i masseuttak (regnet i faste kubikk) fra driving av tunneler og bergrom fra 2018 (5,8 mill. fm3) til 2019 (nesten 3,9 mill. fm3). Det helt nøyaktige tallet som ble presentert i «Sprenger’n» er uttak av 3.881.330 fm3 i 2019.

- Vi har sett nedgang på ca. to millioner faste kubikk to år på rad, men dette har også naturlige årsaker. Mange prosjekter er avsluttet, men det er flere som nå er i startgropa og jeg er temmelig sikker på at vi vil se at kurven vil øke kommende år, sa Anne Kathrine Kalager, styreleder i NFF, da hun presenterte statistikken på åpningen av Fjellsprengningsdagen i Oslo 21. november 2019.

Dette er faktisk mer enn en halvering sammenlignet med rekordåret 2017 da det ble tatt ut 7,8 millioner fm3 fra norske fjell. For ordens skyld er to kjempeprosjekter avsluttet nå, og som begge var med i 2017 (Follobanen og Ulriken-tunnelen). NFF har registrert uttaket siden 1971.

Nedgangen fra 2018 fortsetter i 2019. Knappe 3,9 fm3 blir tatt ut i 2019.

De to største bidragsyterne til uttaket på 3,88 mill. fm3 i 2019, er vei (1,58 mill. fm3) og vannkraft (1,46 fm3).

TBM

Stort sett, er nedgangen direkte sammenhengende med nedgang i tunnelbygging på vei og jernbane. Den nevnte avslutningen av drivingen med TBM (tunnelboremaskin) på Follobaneprosjektet i 2019 spiller sterkt inn både på nedgangen i antallet meter drevet med TBM fra 2018 til 2019 (nedgang også fra 2017 til 2018):

Mens det i 2017 ble drevet over 22.401 meter med TBM, havnet man under 13.640 meter i 2018 og havner på 4387 meter i 2019.

Det er nedgang i antall meter drevet med TBM i 2019 fra 2018.

De største tunnel-entreprenørene

NFF opplyser at antallet tunnelentreprenører er stabilt, men at det er en del utskiftninger blant bedrifter som drev tunnel i 2019 i forhold til 2018.

Skanska er entreprenøren som tar ut størst volum faste masser i 2019, med 1.033.210 fm3. Skanska lå på samme nivå i 2018 (1.037.863 fm3) også, men da måtte de se Acciona-Ghella JV (TBM på Follobanen) foran seg med 1.065.464 fm3). I 2019 henvises Acciona-Ghella JV til tiendeplassen.

Skanska er tilbake på topp, og det har vært flere omrokkeringer i rekkefolgen på de største entreprenørene.

På andre og tredje plass for 2019 er henholdsvis AF (655.890 fm3) og Veidekke (384.704 fm3).

Powered by Labrador CMS