OPS-kontrakten for E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsvegen) er gigantisk.
OPS-kontrakten for E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsvegen) er gigantisk.

Forbereder OPS-prosjekt til 8,9 mrd.

Vegvesenet vil ha én-til-én-møter om gigantisk OPS-prosjekt.

Publisert

Statens vegvesen er i planleggingsfasen for konkurranse om OPS-kontrakten for E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsvegen).

Prosjektet omfatter en strekning på 82 km fordelt på 55 km tofelts vei og 27 km tuneller. Prosjektkostnaden er estimert til 8,9 milliarder kroner.

- Vi utarbeider for tiden prosjektets konkurransegrunnlag, og ønsker å sikre at rammene for konkurransen er så gode som mulig, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Vil møtes

- I den forbindelse vil vi avholde møter med leverandører som kan ha interesse for, eller ønske om å delta i konkurransen, sier hun.

Her er veiledende kunngjøring på www.doffin.no 

Statens vegvesen ønsker å få innspill fra markedet på krav og premisser for konkurransen som snart skal lyses ut.

- Vi er lydhøre for hva markedet opplever som utfordringer og muligheter med dette OPS-prosjektet, sier Sandvin.

Skal ikke ha fordeler

Statens vegvesen vil iverksette tiltak for å sikre at leverandører ikke får en urimelig konkurransefordel av deltakelse i slike møter, dersom man senere deltar i konkurransen. Dette er i tråd med anskaffelsesforskriften § 12-2.

Felles informasjonsmøter

Statens vegvesen vil senere arrangere et felles informasjonsmøte om prosjektet og den aktuelle OPS-kontrakten. Dette vil skje etter at Stortinget har behandlet proposisjon om gjennomføring av prosjektet

Powered by Labrador CMS