Tine og deres entreprenør LAB var på jakt etter miljøasfalt til det nye meieriet på Flesland i Bergen, og valget falt på NCC og NCC Green Asphalt. Rundt 5700 tonn Green Asphalt asfalt ble lagt ut.
Tine og deres entreprenør LAB var på jakt etter miljøasfalt til det nye meieriet på Flesland i Bergen, og valget falt på NCC og NCC Green Asphalt. Rundt 5700 tonn Green Asphalt asfalt ble lagt ut.

- Still strengere miljøkrav til asfaltleveransen

Bare noen få av anbudskonkurransene på de store statlige asfalteringsjobbene i 2019 åpnet for, eller belønnet, gjenbruk av asfalt, skriver Joar Caspersen, Direktør NCC Industry, i denne kommentaren.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

KOMMENTAR: De største asfaltprodusentene i Norge, og flere av de mellomstore, har de siste årene investert betydelige beløp i moderne produksjonsanlegg, der asfalt produseres med langt lavere CO₂-utslipp enn tidligere. Alt ligger til rette for en mer bærekraftig produksjon av asfalt.

Ved å hente energi fra trepellets eller gass senker vi CO₂-utslippene fra asfaltproduksjonen en god del. Ved å senke temperaturen i produksjonsprosessen reduseres CO₂-utslippene ytterligere.

Men den virkelig store miljøgevinsten får vi imidlertid først når vi i tillegg gjenbruker freste asfaltmasser i produksjonen av ny asfalt. Hvert år freses det vekk tonnevis med asfalt på norske veier som skal reasfalteres med nye slitelag. Disse fresemassene består av slitesterk stein og bitumen, råvarer av høy kvalitet som kan og bør brukes på nytt.

Dessverre er det fortsatt stor skepsis i asfaltmarkedet og store statlige aktører etterspør i altfor liten grad gjenbruksasfalt, miljøasfalt og lavtemperaturasfalt, skriver direktør Joar Caspersen i NCC Industry i denne kommentaren.
Dessverre er det fortsatt stor skepsis i asfaltmarkedet og store statlige aktører etterspør i altfor liten grad gjenbruksasfalt, miljøasfalt og lavtemperaturasfalt, skriver direktør Joar Caspersen i NCC Industry i denne kommentaren.

Dagens moderne asfaltfabrikker klarer å kombinere miljøvennlige energikilder, senket temperatur i produksjonen og gjenbruk av freste asfaltmasser. Resultatet er at CO₂-utslippene reduseres med så mye som 70 – 95% sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Dessverre er det fortsatt stor skepsis i asfaltmarkedet og store statlige aktører etterspør i altfor liten grad gjenbruksasfalt, miljøasfalt, lavtemperaturasfalt eller NCC Green Asphalt, som vi i NCC kaller vår patenterte asfalt.

Tøffere krav

Bare noen få av anbudskonkurransene på de store statlige asfalteringsjobbene i 2019 åpnet for, eller belønnet, gjenbruk av asfalt. Vi i NCC Asfalt etterspør tøffere krav om bærekraft i anbudskonkurransene og mener store statlige aktører i større grad må bidra med konkurranser med et sterkere bærekraftsperspektiv.

Og det finnes eksempler på at det er handlekraft i våre naboland: I Danmark har regjeringen nylig besluttet at det kun skal legges klimavennlig asfalt på statlige veier i 2020. Her i Norge ser vi frem til en tilsvarende beslutning, der gjenbruk og miljøvennlig produksjon av asfalt belønnes i statlige anbudskonkurranser.

Bakgrunnen for skepsisen til de mer klimavennlige metodene, tror jeg skyldes dårlige erfaringer flere tiår tilbake. For det er ikke tvil om at dagens metoder baserer seg på gode og dårlige erfaringer opparbeidet over mange år. Det har hele bransjen lært av. Dagens metoder er gjennomprøvde og gjør at vi kan gi samme garantier som når vi legger tradisjonell asfalt.

Kommunene langt fremme

I kommunene opplever vi i større grad at bærekraftsperspektivet står sterkere. Miljøkriterier har blitt vanligere å se i kommunenes anbudskonkurranser og innkjøpssamarbeid de siste årene. Stadig flere lokale politikere ønsker å gjennomføre konkrete miljøtiltak, og den asfaltleverandøren som kan levere kvalitet til rett pris og samtidig påvirke miljøet i minst mulig grad, blir som regel foretrukket leverandør. Vi i NCC gjennomførte denne asfaltsesongen en rekke slike asfaltprosjekter. Erfaringene er svært gode og vi tror at denne trenden vil fortsette også neste sesong.

De aller strengeste miljøkravene stilles gjerne fra næringslivet og private byggherrer. Et godt eksempel er Tine som i år skulle asfaltere ved sitt nye meieri på Flesland i Bergen og krevde et komplett miljøregnskap for hele asfaltleveransen, inkludert transport. Slike krav bør også statlige aktører begynne å stille.

Still krav til asfaltentreprenørene. Krev mer bærekraftige løsninger for asfaltleveransen. NCC er i alle fall klare for å levere løsninger som bidrar til betydelig reduksjon av CO₂-utslippene.

Joar Caspersen
Direktør, NCC Industry

Kommentaren ble først publisert på NCCs blog.

Powered by Labrador CMS