Vegvesenets kontrollører gjennomførte foretakskontrollen hos Tonerud Transport i 2017, og fikk da ikke den dokumentasjonen de etterspurte. Politiet ble kontaktet og gjennomførte en ransakelse i bedriftslokalene. Under denne ble det funnet mer dokumentasjon som underbygde sakene mot både sjåførene og firmaet.
Vegvesenets kontrollører gjennomførte foretakskontrollen hos Tonerud Transport i 2017, og fikk da ikke den dokumentasjonen de etterspurte. Politiet ble kontaktet og gjennomførte en ransakelse i bedriftslokalene. Under denne ble det funnet mer dokumentasjon som underbygde sakene mot både sjåførene og firmaet.

Tonerud Transport anmeldt – sjåfør dømt

En sjåfør i Østfold-firmaet Tonerud Transport er dømt til fengsel etter bedriftskontroll gjennomført av Statens vegvesen. I tillegg er firmaet og ytterligere 26 sjåfører anmeldt.

Publisert

I en kontroll gjennomført hos Tonerud Transport avdekket Statens vegvesen blant annet 194 grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- Dette er en svært alvorlig sak. Jeg er glad for at de fleste anmeldelsene så langt har ført til straffereaksjon hos politiet. Systematisk juks som dette må slås ned på. Reglene er til for å unngå konkurransevridning, for å unngå utnyttelse av arbeidskraft og – ikke minst – for å ivareta trafikksikkerheten, sier kontorsjef for Statens vegvesens utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød.

Av de 27 anmeldte sjåførene har over 20 fått forelegg så langt. Det mest alvorlige tilfellet førte til en fengselsdom på 60 dager, hvorav 30 av disse ble gjort ubetinget.

Kontrollen avdekket følgende overtredelser gjort av førere eller firmaet:

 • Førere anmeldt for 194 grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.
 • 6 førere er anmeldt for dokumentforfalskning.
 • For 13 kjøretøy manglet det 87.104 km for de diagramskivene som var innlevert. Disse skivene registrerer hvor lenge sjåførene kjører og hvor lenge de hviler.
 • Det manglet diagramskiver i perioden, noe som gjør at det ikke er mulig å kontrollere hvor mye som er kjørt.
 • Det manglet diagramskiver på flere av førerne, Statens vegvesen hadde av dermed ingen mulighet til å kontrollere om bestemmelsene for disse førerne var fulgt.
 • For 6 førere var det mangler ved de innsendte digitale data.
 • For 295 dager var det kjørt kjøretøy uten å bruke sjåførkort eller i OUT – denne funksjonen krever at bedriften kan dokumentere at kjøringen var unntatt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Denne kjøringen er ikke dokumentert.
 • Det manglet timelister for 21 førere.
 • Foretaket har ikke oppbevart diagramskivene i kronologisk orden i minst et år.
 • Foretaket har ikke hver måned sikret at alle data knyttet til transportenheten har blitt lastet ned.
 • Foretaket har ikke foretatt regelmessige kontroller for å sikre at bestemmelsene blir fulgt.

FLERE DETALJER OM BEDRIFTSKONTROLLEN HER.

AT.no har ikke oppnådd kontakt med Tonerud Transport i dag. Det har Lastebil.no gjort. Via sin advokat Skjalg Røhne Halvorsen i Vectio DA svarer Tonerud Transport følgende til Lastebil.no:

- Tonerud Transport AS setter sin litt at politiets etterforskning av denne saken vil avdekke at forholdene som omtalt i pressemeldingen ikke er så alvorlige som Statens vegvesen gir uttrykk for. Kontrollen av selskapet kom på et tidspunkt da flere av bedriftens administrasjonspersonell med ansvar for kjøre – og hviletid var sykmeldt, samtidig som bedriften påtok seg mange oppdrag. Som følge av disse uheldige omstendighetene erkjenner Tonerud Transport AS at bedriften ikke i tilstrekkelig grad har klart følge opp og kontrollere kjøre – og hviletiden til de ansatte i kontrollperioden.

Tonerud Transport AS bemerker også at bedriften er frifunnet for det Statens vegvesen angivelig mener er tidligere avdekket brudd på kjøre – og hviletid.

Det tillegges på NLF-nettstedet Lastebil.no at Tonerud Transports NLF-medlemskap i en tid har vært «suspendert» på grunn av manglende kontingentinnbetaling.