- Nye Veier har vært en suksess. Nå skal Statens vegvesen teste to modeller, der de involverer entreprenører tidlig i prosessen, på samme måte som Nye Veier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
- Nye Veier har vært en suksess. Nå skal Statens vegvesen teste to modeller, der de involverer entreprenører tidlig i prosessen, på samme måte som Nye Veier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Entreprenører skal tidligere inn i Vegvesen-prosjekter

I dag er det slik at Statens vegvesen ikke kan involvere en entreprenør til å bygge et veiprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget.

Publisert

Stortingets behandling skjer dessuten først etter at regulerings-planleggingen er ferdig og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført.

Dagens modell gir dermed ikke Statens vegvesen mulighet til å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik Nye Veier kan gjøre.

- Vi foreslår nå to modeller for tidlig involvering av entreprenører som Statens vegvesen kan teste ut. Målet er å finne mest mulig effektive løsninger for gjennomføring av veiprosjekter som kan bidra til reduserte utbyggingskostnader, økt nytte og kortere byggetid. Vi skal ikke sløse bort folks penger, derfor er det viktig at vi ser på flere modeller, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

To modeller

Statens vegvesen skal teste ut to modeller:

Modell I innebærer at Stortinget gir klarsignal til prosjektet med nødvendige forbehold om endringer i prosjektet, før det det er vedtatt reguleringsplan i prosjektet. Deretter kan Statens vegvesen involvere entreprenører i en tidlig fase i reguleringsplanarbeidet for å være med å utvikle prosjektet i samarbeid med Statens vegvesen. Dette vil skje etter at den eksterne kvalitetssikringen (KS2) er gjennomført, men KS2 vil da være basert på mer uavklart plangrunnlag enn i dag.

Dersom prosjektering og prosjektutvikling skjer innenfor rammene fra KS2, skal prosjektet gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Dersom det ikke er innenfor rammene, skal prosjektet tilbake til Stortinget.

Kontraktene vil inneholde mekanismer for å avslutte kontrakten dersom Vegvesenet og entreprenøren ikke blir enige om kontraktsummen.

Model II er basert på at kontraktstrategien blir kvalitetssikret tidlig i forprosjektfasen. Kvalitetssikringen av kontraktstrategien skjer da separat fra de andre temaene i den eksterne kvalitetssikringen (KS2).

Kvalitetssikringen skal da først og fremst se på om det er grunnlag for at entreprenører bør involveres i en tidlig fase.

Dersom det blir inngått en kontrakt om tidlig involvering, skal denne ta forbehold om at Stortinget senere skal ta stilling til prosjektet. Når planleggingen er ferdig, skal hele prosjektet gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som vanlig.

Glad for å få «større armslag»

- Vi har nå bedt Statens vegvesen om å finne aktuelle prosjekter der vi kan teste disse modellene. Det vil være viktig å dokumentere hvilke innsparinger vi oppnår med de ulike modellene. På den måten kan vi høste erfaringer og velge den beste løsningen for fremtiden, sier Dale.

- Når vi får ombord entreprenører før prosjektene låses i reguleringsplaner, får vi gode muligheter til å ta de optimale valgene, sier hun.

Dahl Hovland har som tidligere adm. direktør i Nye Veier AS erfaring med å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS