En del av ledelsesbefaringen foregikk inne på brakkeriggen på Slotta i Tvedestrand.
En del av ledelsesbefaringen foregikk inne på brakkeriggen på Slotta i Tvedestrand.

Sjekket Risas veidrift

- Det sies at det er farlig å bygge vei, men enda farligere å vedlikeholde veien, sier Sigrid Hansen-Tangen, direktør for HMSK i Nye Veier AS.

Publisert

Tidlig i desember gjennomførte ledelsen i Nye Veier og Risa AS sin første felles ledelsesbefaring. Tema var ivaretakelse av HMS i arbeidet med drift, vedlikehold og trafikantnytte.

- Nye Veier gjennomfører ledelsesbefaringer på anleggsprosjektene våre. Vi har gjennomført felles vernerunder sammen med entreprenørene på deres respektive anlegg. Det er naturlig at vi også gjennomfører ledelsesbefaringer i driftsfasen. Det er ulike HMS- og sikkerhetsutfordringer i utbyggings- og driftsfase som vi må overvåke og ta tak i. Nye Veier har åpnet to strekninger og en delstrekning i 2019 og denne ledelsesbefaringen er den første i rekken der vi er i driftsfase. Risa AS skal måles på veiens oppetid, tilstand og trafikksikkerhet som jo er viktig for veibrukerne, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier.

Representanter fra Nye Veier og Risa AS som deltok på ledelsebefaringen i strålende solskinn.
Representanter fra Nye Veier og Risa AS som deltok på ledelsebefaringen i strålende solskinn.
Risas HMS-tavle på brakkeriggen.
Risas HMS-tavle på brakkeriggen.

Riggområde i Tvedestrand

Ledelsesbefaringen ble gjennomført på Risa AS sitt riggområde på Slotta i Tvedestrand. Her har Risa både verkstedhall, saltlager og maskiner for brøyting og vedlikeholdstiltak på og ved veien. Lokaliseringen er hensiktsmessig siden Risa AS i Nye Veiers E18-utbyggingsområde har oppdrag både på E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal.

- Fra vår side opplever vi at det er godt samspill med Nye Veier og at de har vilje til å finne løsninger. Vi har rigget opp organisasjonen for å ivareta drift og vedlikeholdet på de strekningene der veien er åpnet. Også på HMS må vi ha en god utvikling i bransjen med drahjelp fra kunden. Noe av det vi er opptatt av er å sikre dokumentert opplæring på alt nytt utstyr, sier Bjørn Risa, daglig leder i Risa AS.

- Farligere å vedlikeholde veien

- Det sies at det er farlig å bygge vei, men enda farligere å vedlikeholde veien. Det kan være mye sannhet i den påstanden. Vi har i dag nok kunnskap, teknologi og lovverk til å gjøre det riktig første gang. Fra vår side er vi mest opptatt av åpen og god rapporteringskultur. Vi ønsker at våre samarbeidsparter skal få gode rutiner til å lære av egne system og egne uønskede hendelser, helst før de materialiseres til mer alvorlige uønskede hendelser. God rapportering er en god indikator på godt HMS-arbeid, sier Sigrid Hansen-Tangen, direktør for HMSK i Nye Veier.

For strekningen E18 Tvedestrand-Arendal som åpnet 2. juli var oppstart av driftskontrakten 16.september. For nye E18 Rugtvedt-Dørdal som åpent 2.desember klokka 12 var det oppstart av driftskontrakten fra samme tidspunkt. Kontrakten omfatter både drift, vedlikehold og elektro og Risa AS har signert kontrakt med Traftec AS som ivaretar elektroarbeidene. De er samlokalisert på Slotta og ser store fordeler med det.

«Nok salt på vei»

Det var tidligere i år at Nye Veier og Risa AS signerte kontrakten på drift og vedlikehold av alle strekninger Nye Veier åpner i en femårs-periode.

Kontrakten har en kostnadsramme på 500 millioner kroner. Når femårskontrakten nærmer seg slutt, vil Risa AS ha ansvaret for drift av totalt 125 kilometer motorvei, dersom opsjonen i kontrakten trer inn.

- På denne tiden av året er det vinterdriften som er viktig slik at veien er trafikksikker, bar og har en oppetid på minst 99%. Folkene våre vurderer kontinuerlig hva som er «nok salt på vei» for å redusere saltforbruket. Det har både en kostnadsside og en klimaside. Vi må bruke faglig skjønn for å finne riktig mengde salt, men det er også muligheter for mer automatisering ved blant annet mer bruk av sensorteknologi for å optimalisere saltforbruk og valg av type salttiltak, sier Erlend Aksnes, prosjektleder for drift og vedlikehold i Risa AS.

- Ikke fagbrev innen drift og veivedlikehold

- Det er krav i kontrakten til program for lærlinger og lærlingetimer som vi skal overholde. Det er ikke mulig å ta fagbrev innen drift og veivedlikehold og bekymringsfullt at det ikke er så god rekruttering til faget. Vi trenger tilskudd av faglærte innen drift og vedlikehold og har et samarbeid med opplæringskontorene, blant annet i Aust-Agder, sier Risa og Aksnes.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS