Statens vegvesen er i gang med å rehabilitere Hærøysund bru.  og har oppdaget skader på brua. Nå innføres det vektbegrensninger på brua.
Statens vegvesen er i gang med å rehabilitere Hærøysund bru. og har oppdaget skader på brua. Nå innføres det vektbegrensninger på brua.

Fant skader på brua - spesialtransport må ta ferje

Vogntog som veier over 50 tonn får ikke lenger kjøre over denne brua.

Publisert

Statens vegvesen rehabiliterer Herøysund bru, fylkesvei 828, på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Det «har blitt registrert noen skader på brua» og vegvesenet er i ferd med å iverksette tiltak slik at disse ikke skal utvikle seg videre.

- Vi må derfor gjøre noe mer arbeid enn opprinnelig planlagt. Som en følge av dette blir det ikke lengre tillatt med spesialtransport på over 50 tonn over brua. Denne typen transport må bruke ferga over Sandnessjøen -  Bjørn og fylkesveg 828 over Dønna. Annen trafikk og tungtransport under 50 tonn blir upåvirket av tiltaket.  Endringene for transporten er nylig blitt skiltet, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding. 

Det blir holdt folkemøte i løpet av januar/februar om brusituasjonen i Hærøy kommune. På det åpne møtet vil det bli orientert om arbeidene som pågår og mulige ytterligere reparasjonstiltak av eksisterende bru. Andre løsninger inkludert ny bru skal også diskuteres.

Lokalbefolkningen vil aller helst ha ny bru med to kjørefelt istedenfor at det flikkes på den gamle brua med ett lysregulert kjørefelt.