Arkivbilde.
Arkivbilde.

Ny eier i Risa AS og Rental.one AS

INKO Invest AS kjøper seg inn i Risa gruppen.

Publisert

Inro AS med Arne Incoronato, Rolf Hodne og Kontari AS med Frode Teigen, kommer i et felles selskap, INKO Invest AS, inn med til sammen 40 prosent eierandel i Risa gruppen.

De resterende 60 prosent av aksjene i Risa gruppen, som vil bestå av Risa AS og Rental.one AS, skal familien Risa fortsatt eie. Bjørns Hage og Anlegg AS blir tatt ut av konsernstrukturen.

- 2019 har vært et krevende år, med betydelige tap og nedskrivinger. I tillegg opplever vi at tvistesakene øker i omfang,skriver Risa i en nyhetsmelding.

Dette har ført til at gruppen ønsket å få styrket seg økonomisk med nye eiere.

Tidlig i desember fikk 200 ansatte hos Risa permitteringsvarsel. Selv om det er relativt vanlig med nedgang i prosjekter innen anlegg før jul og permitteringsvarsler, er dette antallet høyt for et firma av Risa AS' størrelse.

- Risa vil tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå i 2020. Dette arbeidet er godt i gang, skriver Risa i meldingen.