Strekningen E16 Kløfta-Kongsvinger (merket med mørk rød) ble tildelt Nye Veier AS av Samferdselsdepartementet i 2019 for utbygging.
Strekningen E16 Kløfta-Kongsvinger (merket med mørk rød) ble tildelt Nye Veier AS av Samferdselsdepartementet i 2019 for utbygging.

Konkurranse om E16 Kløfta - Kongsvinger-jobb

Nå skal strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger gjennom en helhetlig utbygging for å ta unna trafikken i landets raskest voksende region.

Publisert

Nye Veier AS skal nå i gang med planarbeid på E16 Kløfta – Kongsvinger, og trenger rådgivertjenester knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning med alle tilhørende og oppfølgende arbeider for strekningen E16 Kløfta (Akershus) – Kongsvinger (Hedmark), frem til vedtatte kommunedelplaner i de berørte kommunene foreligger. Det planlegges et interkommunalt plansamarbeid.

Prosjektområdet omfatter kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

Overført fra storting til byggherre

Planprosjekt skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli «samfunnsøkonomisk lønnsomt, og bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås». 

Strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger ble våren 2019, etter behandling i Stortinget, overført til Nye Veier fra Statens vegvesen. Denne delen av E16 er i dag en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre, samtidig som den er et viktig bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region.

Kontraktsignering i april 2020

Konkurransen blir gjennomført som en åpen anbudskonkurranse etter «Best Value Procurement»-metoden. Kontrakten med den valgte rådgiveren vil være basert på standarden NS 8401.

Konkurransen kunngjøres 10. januar 2020, og det vil bli arrangert en tilbudskonferanse for tilbydere 21. januar 2020. Signering av kontrakt er planlagt medio april 2020.

Powered by Labrador CMS