Fra venstre: Ole-Petter Thunes (Rambøll), Olav Lahus (Rambøll), Rasmus Nord (Sweco AS) og Rune Hovda (Civil Management AS) var tilstede på signeringen av rammeavtalen.
Fra venstre: Ole-Petter Thunes (Rambøll), Olav Lahus (Rambøll), Rasmus Nord (Sweco AS) og Rune Hovda (Civil Management AS) var tilstede på signeringen av rammeavtalen.

Rambøll signerte E39-avtale på 150 mill. kroner

Med Rambølls hjelp skal tre av sju fjordkrysninger på E39 bli fergefrie.

Publisert

Tirsdag 17. desember signerte Statens vegvesen rammeavtale med total verdi 150 millioner kroner med Rambøll.

Rammeavtalen omfatter mulighetsstudier, skisseprosjekt og forprosjekt for de tre nordligste fjordkrysningene på E39. Totalt er det syv krysninger i prosjektet fergefri E39, som strekker seg fra Kristiansand til Trondheim.

- Dette er et stort og krevende prosjekt, med svært høy prestisje. Samtidig krever det komplekse løsninger og ingeniørkompetanse i verdensklasse. Prosjektet omfatter tre strekninger der det i stor grad vil benyttes ny teknologi og nye løsninger, sier Terje Dengerud, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Rambøll fikk den høyeste totalsummen på tilbudet sitt, basert på parameterne pris, referanseprosjekter og kompetanse.

- At vi rangeres høyest er selvsagt svært gledelig, og sier noe om hvilken kompetanse og erfaring vi har innen krevende fjordkryssninger i Rambøll, sier Dengerud.

Samarbeider med mange

Rambøll vil på prosjektet samarbeide med Sweco, Civil management, Semar, Wood, Kværner, NGI, Concrete Structures, L2 arkitekter og Sintef.

- Dette er et sterkt lag, med eksperter som utfyller hverandre på en god måte. Nå ser vi frem til det videre samarbeidet med disse og med Statens Vegvesen, sier Dengerud.

Rambøll vil benytte eksperter både fra Norge og andre land i arbeidet med krysningene.