- Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om raset på E18 i Larvik.
- Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om raset på E18 i Larvik.

Ekstern gjennomgang av E18-raset i Larvik

Fredag 13. raste steiner i en fjellskjæring ut på E18 ved Bommestad i Larvik. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha en ekstern, uavhengig gjennomgang av raset.

Publisert

Et hurtigarbeidende ekspertutvalg er nedsatt og skal levere en foreløpig rapport innen 15. februar.

- Dette er en alvorlig hendelse som det er helt nødvendig å gå grundig inn i. Jeg vil derfor ha en objektiv og faglig solid gjennomgang av hele sakskomplekset, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utvalget er satt sammen med faglig kompetanse, kunnskap til å gå i dybden og erfaring fra tilsvarende arbeid.

- Vi stiller spørsmål om hvordan dette kunne skje og målsettingen er å få frem alle fakta for å belyse saken og lære for fremtiden. Vi må finne ut om regelverket er fulgt. Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier Hovland.

Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU vil lede ekspertutvalget, som også vil bestå av Eivind Okstad (Sintef), Vidar Kveldsvik (NGI), Anders Beitnes (Beitnes Consulting) og Øystein Nordgulen (NGU).

Veistrekningen der raset skjedde ble åpnet sommeren 2017.