SENIORVIKARER: Leif Halvor Olsen har startet firmaet 50 PLUSS AS for å kunne tilby seniorvikarer. Midt-Norge er hovedmarkedet, men oppdrag over hele landet er interessant.
SENIORVIKARER: Leif Halvor Olsen har startet firmaet 50 PLUSS AS for å kunne tilby seniorvikarer. Midt-Norge er hovedmarkedet, men oppdrag over hele landet er interessant.

Jakter folk på 50 og 60

Husk, det er bedre å være bukseløs enn å være rådløs, Bjørn. Slik lød et av spesialuttrykkene som undertegnedes mor tok med seg fra oppvekstmiljøet i Gildeskål i Nordland.

Publisert

Mon tro om ikke Leif Harald Olsen i Dalsgrenda, nær Mo i Rana, kan ha vært påvirket av samme budskap da han for et par år siden ble arbeidsledig? Den daværende 58-åringen sa opp i en jobb han ikke trivdes i, og gikk umiddelbart i gang med en søknadsprosedyre for å skaffe seg noe annet å gjøre. Dette gikk heller dårlig, forteller Olsen.

- Det ble bråstopp. Noen av søknadene som ble sendt fikk jeg ikke svar på, mens andre sa rett ut at jeg var for gammel for å få jobb hos dem. Da besluttet jeg for to år siden å starte for meg selv med firmaet Sjåførpool Norge. Etter hvert ble det kjent at jeg tok vikarjobber, og det ble gradvis mer og mer å gjøre. Med en bred bakgrunn fra anleggsbransjen og i transportnæringen, med kjøring av tungbil, buss og 5 år i befraktning, var det mulig å ta på seg et bredt spekter av vikarjobber, forteller Leif Harald Olsen.

GRAVEMASKIN: Egen gravemaskin på henger står klar for å settes i drift.
GRAVEMASKIN: Egen gravemaskin på henger står klar for å settes i drift.
SJÅFØRJOBBER: Seniorfirmaet tilbyr vikarer på hele spekteret av førere til anlegg, tungtransport, buss eller sveisere.
SJÅFØRJOBBER: Seniorfirmaet tilbyr vikarer på hele spekteret av førere til anlegg, tungtransport, buss eller sveisere.

Klar for «50 Pluss AS»

I startfasen tilbød Olsen sammen med en kollega å ta forskjellige vikarjobber. Oppgavene de kunne dekke spant over et stort spekter, fra busskjøring til gravemaskinarbeider, henting av vogntog eller kjøring av lastebiler.

GODKJENT: Leif Halvor Olsen og kollegaene hans har det som skal til for å ta transport-oppdrag med lastebil.
GODKJENT: Leif Halvor Olsen og kollegaene hans har det som skal til for å ta transport-oppdrag med lastebil.

- Etter hvert begynte jeg å tenke på at det sikkert er flere som har det på samme måten som meg, veteraner med erfaring. Dermed ble det besluttet å fase ut Sjåførpool Norge og etablert et nytt AS som har fått navnet 50 PLUSS AS. Her har vi plass for voksne, erfarne arbeidsfolk, folk som absolutt ikke er for gamle til å gå på jobb.

- Og dette betyr?

- Nå ønsker vi å komme i kontakt med flinke seniorer som kan, eller som ønsker å, jobbe litt innimellom. Det samme gjelder også oppdragsgivere som trenger hjelp, for vi kan ta vikarjobber over hele landet, sier Olsen.

De fleste oppdragene har vært i nord, men det er utført vikarjobber i Skogn, Røros, på Hitra og i Sarpsborg. Hovedmålområdet er imidlertid i Midt-Norge.

Gode referanser

- Hvor mange er dere i dag i 50 PLUSS AS?

- Nå er vi 6, og ønsker å bli flere. Vi jakter på erfarne veteraner i 50- og 60-årene. I tillegg til vikaroppdrag innen anlegg og transport, kan vi allerede i dag også ta på oss verksted- og sveisejobber. Med erfarne veteraner i staben er kompetanseområdet allerede bredt, med fagbrev i anleggsfag, ABECEDE-sertifikat for bil- og tungbiloppdrag, kjøreseddel for buss og løyve for turbuss og godstransport. Og vil du vite mer er det bare å ringe noen av oppdragsgiverne de siste årene, sier Leif Halvor Olsen.

Som sagt så gjort. Hos Willy Wonstad hos Boreal Mo i Rana var skussmålet godt, betegnet som pålitelig vikarsjåfør på buss i en oppstartsperiode. Hos anleggsleder Eirik Isaksetre hos Skanska ble Olsen hyret inn flere ganger, også i hele 8 måneder som gravemaskinkjører da de trengte ekstra hjelp på Helgeland Sør-prosjektet. Det er godt å ha mulighet for å skaffe vikar når det trengs, sier han.