SCENESKIFTE: Daglig leder Anita Hall peker på mange likhetspunkter mellom MGF og Bergindustien, men arbeidet er mer politisk rettet i sistnevnte.
SCENESKIFTE: Daglig leder Anita Hall peker på mange likhetspunkter mellom MGF og Bergindustien, men arbeidet er mer politisk rettet i sistnevnte.

Nytt rammeverk for bærekraftarbeid i bergindustrien

Varslede endringer i mineralloven, internasjonalt samarbeid om sjødeponi, åpning av flere gruver og innføring av canadisk rammeverk for Bergindustrien blir sentrale punkter for Norsk Bergindustri i 2020, sier daglig leder Anita Hall i dette nyttårsintervjuet.

Publisert

- Hvordan har det vært å skifte fra maskingrossister til Bergindustrien, daglig leder Anita Hall?

- Det er mye av strukturen som er lik mellom de to foreningene, men bergindustrien er jo en annen bransje og det er mye nytt og spennende å sette seg inn i. Arbeidet i bergindustrien er en god del mer politisk rettet. Jeg har mer med myndighetene å gjøre i denne jobben, og det trives jeg godt med. Det nære samarbeidet og fellesskapet med Norsk Industri er veldig positivt og nyttig.

- Hva kommer du til å huske 2019 for?

- Dette har vært mitt første hele år i Norsk Bergindustri. Det har vært hektisk, lærerikt og veldig morsomt å lære denne store og viktige bransjen å kjenne.

- Hvordan vurderer du det året du nå legger bak deg etter store endringer i organisasjonen?

- Det har på mange måter vært krevende, men også en fin og nyttig prosess. Endringene har gjort det mulig å bygge et helt nytt og «skreddersydd» team, og resultatet har blitt knallbra! Nå har vi et veldig godt utgangspunkt for å starte på et 2020 som også kommer til å bli spekket med spennende arbeidsoppgaver for oss.

- Har du noen faglige nyttårsforsetter?

- Det må jo være å følge opp og se resultater av det omfattende miljøarbeidet som gjøres i bergindustriens mange bedrifter. Og så er det viktig for oss å få politikere og folk flest til å forstå hvilken avgjørende rolle bergindustriens produkter har for vårt moderne levesett. Alt fra veier til softis inneholder produkter fra bergindustrien, og dette vet nok ikke de fleste av oss. Her er det en viktig kommunikasjonsjobb å gjøre!

- Hvordan er utsiktene for det kommende året for næringen?

- Bergindustrien omfatter et bredt spekter av produkter med forskjellige markeder. Det er veldig positivt at flere gruver er i ferd med å få driftstillatelser og åpne, både Sydvaranger og Nussir i nord og Nordic Mining på Vestlandet. I natursteinsegmentet ser vi at norsk stein blir brukt i gater og på torg. Vi er veldig spente på bruken av naturstein i det store prosjektet rundt det nye Regjeringskvartalet. Samtidig har vi sett permitteringer og nedbemanninger i anlegg og hos våre egne pukk- og grusmedlemmer mot slutten av 2019. Det er noen mørke skyer som vi må følge nøye med på i 2020.

- Hva er du mest spent på i 2020?

- Det er høy aktivitet og mye som skjer i bransjen nå, så 2020 blir garantert et aktivt år for oss. Næringsdepartementet vurderer en del endringer i Mineralloven og dette følger vi nøye med på og er spent på utfallet av. Ellers er det blant annet internasjonalt samarbeid om sjødeponi på gang, mange pågående fagsaker og så er det alle våre faste konferanser som står på planen. Det er ikke mulig å si hva som er mest spennende, her blir det et år fullt av inspirerende oppgaver!

- Hva blir de viktigste grønne tiltakene din organisasjon gjør i 2020?

- Norsk Bergindustri er i ferd med å innføre et nytt rammeverk for bærekraftarbeid i bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM). Det er den Canadiske gruveforeningen Mining Association of Canada (MAC) som har utarbeidet dette og tok det i bruk for ca. 15 år siden. TSM er nå i bruk i en rekke land i verden. Det er våre egne medlemmer som skal stå i spissen for å tilpasse dette til norske forhold, og det er også viktig å forankre innholdet hos interessenter til bergindustrien. Dette er et omfattende arbeid som kan få stor betydning for bransjens bærekraftarbeid i tiden fremover, mener Anita Hall.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS