Fra signeringen. Foran fra venstre: Jan Morten Ertsaas (administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani) og Svein Hov Skjelle (konserndirektør i Hæhre Entreprenør). Bak: Audhild Storbråten (prosjektleder) og Gudmund Løvli (leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell).

Store Norske signerte avtale med Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør AS vil umiddelbart gå i gang med planleggingen av arbeidet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Torsdag 16. januar signerte Store Norske Spitsbergen Kulkompani en avtale med Hæhre Entreprenør AS om neste fase av opprydding etter gruveaktivitet i Svea. Avtalen omfatter fjerning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruven og har en verdi på rundt 100 millioner kroner.

Regjeringen har tidligere vedtatt å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell og tilbakeføre gruvesamfunnene på Svalbard til naturen. Store Norske går nå inn i andre fase i Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, og inngangen til gruven Svea Nord skal etter planen stenges for all fremtid i begynnelsen av mars 2020.

Har Fase 1 og Fase 2A

- Vi har i dag (16. januar) inngått en avtale med Hæhre Entreprenør AS om Fase 2A i prosjektet. De skal nå i gang med å fjerne veier, bygninger og infrastruktur fra gruveinngangen i Svea Nord på Höganesbreen til Svea sentrum sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Stacker og deler av området som skal ryddes.

Store Norske lyste ut anbudskonkurransen for Fase 2A sommeren 2019 og fire selskap leverte tilbud. Like før jul 2019 ble Hæhre Entreprenør AS varslet om at de var foretrukket og ville bli tildelt kontrakten for fase 2a. Hæhre har også hatt oppdraget med å rydde Lunckefjell Fase 1.

- I tillegg til pris, har det vært lagt stor vekt på temaer som HMS, ytre miljø, kvalitet og fremdrift i valg av entreprenør. Svalbard er et svært spesielt sted, og det er krevende å arbeid i et område med permafrost, mørketid og en særegen natur. Det har derfor vært svært viktig for oss at den valgte entreprenøren forstår hvilke klimatiske og tekniske utfordringer som ligger i prosjektet, sier Ertsaas.

Fakta om Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

 • Prosjektet går ut på å rydde opp etter gruvedrift i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Det har vært gruvedrift i Svea i over 100 år, og drift i Svea Nord siden 1999.

• Fase 1 av opprydningen foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen.

• Fase 2A starter så snart som mulig. Den finner sted i Svea Nord-gruven, fra Skollfjellet i nord til Svea sentrum i sør.

• Siste fase, Fase 2B, foregår inne i selve tettstedet i Svea, og omfatter også Kapp Amsterdam. I Svea sentrum er det blant annet flere bygninger, infrastruktur og en flyplass.

• Prosjektet anslås å koste totalt 2,5 milliarder kroner. I mars 2020 vil Store Norske komme et oppdatert anslag på de totale kostnadene for hele prosjektet.

Frakter maskiner og utstyr over fjellet

Hæhre Entreprenør AS vil umiddelbart gå i gang med planleggingen av arbeidet. Entreprenøren planlegger å ferdigstille det meste av arbeidene i 2020 med noe supplerende arbeid og ferdigstillelse av Fase 2A høsten 2021.

- Dette prosjektet passer veldig godt inn med den øvrige aktiviteten til Hæhre på Svalbard, sier konserndirektør Svein Hov Skjelle i Hæhre Entreprenør.

- Vi er akkurat ferdige med opprydningsarbeidene på Lunckefjell, og da passer det meget bra å frakte maskiner og utstyr over fjellet og fortsette med samme typer arbeider på Höganäsbreen. Vi er også svært fornøyd med å bli tildelt jobben basert på hvordan vi har planlagt prosjektet, og basert på det arbeidet vi har gjort på Lunckefjell det siste året.

- Prosjektet er utfordrende, fordi mye av arbeidet skal utføres på Höganäsbreen som har bratte isskråninger sier prosjektleder Audhild Storbråten.

Det skal utføres både maskinelle og manuelle arbeider på breen, så vi skal legge mye innsats i å få dette gjort på en trygg måte. I hovedsak innebærer det å gjennomføre arbeidene i riktig rekkefølge og ha gode og sikre anleggsveier, men også ha på plass det rette utstyret -som maskiner med påsveiste ispigger så de ikke sklir på breisen. 

Rydder etter over 100 års gruvedrift

- Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter over 100 års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensning i grunn, og sikrer at naturlige prosesser kan overta og tilbakeføre området til naturlig tilstand. Vi fjerner all infrastruktur og avfall, det vil blant annet si veier og bygninger, og vi skal deponere masser slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket. Alt dette forsøker vi å gjøre uten å påvirke økologiske og geologiske prosesser, sier leder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Powered by Labrador CMS