I løpet av 2019  og frem til mars 2020 får NordRen AS levert 50 nye Scania L-serie renovasjonsbiler. Både på biogass (bildet) og på diesel.
I løpet av 2019 og frem til mars 2020 får NordRen AS levert 50 nye Scania L-serie renovasjonsbiler. Både på biogass (bildet) og på diesel.

NordRen AS har kjøpt 50 stk. Scania L-serie

RENOVASJON: NordRen AS har kjøpt 50 nye Scania L-serie. Det er 32 biler med gassmotor, mens de siste 18 har dieselmotor.

Publisert

Leveransen startet i 2019. I mars 2020 skal alle bilene være levert. Handelen omfatter ni forskjellige anbud, og er den første store i Norge med lavinnstegshytta som Scania lanserte våren for snart to år siden. Med denne hytta blir det en enklere hverdag for renovatørene.

- Så lenge det ikke er behov for spesialkjøretøy, er vår innkjøpsprofil nå at vi skal kjøpe lavinnstegshytter. Det er i hovedsak av HMS-hensyn overfor de ansatte, sier Finn Lodsby som er driftssjef i NordRen.

Bilene med gassmotor har 340 hestekrefter og kjøres på komprimert biogass (CBG). Dieselbilene har 9-litersmotoren med 320 hestekrefter og 1600 Nm fra 1050 til 1300 o/min. Alle bilene med L-hytte, er med 6x2*4-konfigurasjon, som betyr at bakre aksling er styrende.

Gassbiler øker

NordRen AS er en del av Urbaser Group og har renovasjonskjøring i 52 kommuner i Norge. De henter avfallet hos én million nordmenn. Hovedtyngden av kjøringen forgår på Østlandet.

De har ca. 200 renovasjonsbiler, og av disse er 40 prosent med gassmotor fra årsskiftet 2019/2020. Tendensen er at stadig flere anbud krever renovasjonsbiler med gassmotor og biogass som drivstoff.