Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri gleder seg til å ta i bruk Towards Sustainable Mining (TSM).
Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri gleder seg til å ta i bruk Towards Sustainable Mining (TSM).

På vei mot en bærekraftig mineralnæring

- Bærekraft og miljøarbeidet er blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Det er derfor svært gledelig at bransjen nå tar avgjørende grep for å måle sin miljøinnsats, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Verktøy for å måle miljøinnsatsen

- Vår bransje har over lengre tid sett behovet for gode verktøy og metoder for å måle miljøinnsatsen, slik at vi på en troverdig måte kan kommunisere hvor innsatsen er på topp og på hvilke områder bransjen bør strekke seg lenger, sier hun videre.

Norsk Bergindustris storebror i Canada, Mining Association of Canada (MAC) har utarbeidet nettopp et slikt verktøy for bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM). Dette er et verktøy og rapporteringsprogram med mål om å sikre god dialog med lokalsamfunnene, innføre gode og relevante miljøstandarder og forplikte selskapene på HMS.

Norsk Bergindustri har nå avholdt et kickoff hvor det ble nedsatt en ekspertgruppe med representanter fra bransjen. Senere skal en referansegruppe etableres, med deltakelse fra blant andre urbefolkning, finansiering, fagforening, miljøorganisasjoner og næringsliv.

Overskuddsmasser, støv og HMS

Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar man utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse/bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv/støy/kjemikalier, godt naboskap og HMS.

I land der industrien har tatt i bruk dette verktøyet, viser det seg at det er et godt utgangspunkt for god dialog med ulike lokalmiljøer, grupper som er skeptisk til bergindustrien og sentrale myndigheter ellers.

- Norsk Bergindustri ser frem til å få et godt verktøy i verktøykassen for et langsiktig og planmessig bærekraftarbeid i bransjen. Vi gleder oss til å kunne visualisere og kommunisere miljøinnsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden, sier Anita Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS