Trafikksikkerhetsforeningen ønsker at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk.
Trafikksikkerhetsforeningen ønsker at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk.

Ønsker kompetansekrav for montering av rekkverk

Per i dag finnes det ingen krav i Norge til kompetanse for dem som skal montere rekkverk ute i trafikken, ifølge Trafikksikkerhetsforeningen (TSF).

Publisert

Dette skal TSF nå gjøre noe med: Det første kurset for rekkverksmontører vil bli arrangert på Gardermoen onsdag 5. februar 2020. Dette er dagen før Den nasjonale Veisikringskonferansen arrangeres på samme sted.

I Sverige kreves det kompetansebevis for å installere sikkerhetsutstyr i trafikken, som rekkverk, støtdempere, enderekkverk og rekkverks-overganger. Svenskene har i flere år utdannet rekkverksmontører.

- Et legitimt krav, da de er viktige sikkerhetsprodukter som vil redde liv langs veiene våre, når de er brukt og montert riktig, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

- En feil installert eller plassert rekkverk utgjør i stedet en ulykkesrisiko og gir en falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det per dags dato ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. Vi ønsker slike krav og vi vil ta initativet til at det blir endret også her i Norge, fortsetter Tangstad-Holdal.

5. februar starter de opp med det første grunnleggende kurset for rekkverksmontører på Gardemoen. Per i dag er det 30 personer som har meldt seg på kurset. 

Etter eget ønske fra flere aktører i rekkverksbransjen startet Trafikksikkerhetsforeningen arbeidet med å kartlegge krav og behovene for kompetanse for rekkverksmontører i Norge. Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har i møter med foreningen ønsket slike kurs velkommen.