Lasting av flygeaske i Landskrona i Sverige med kurs for Tyskland.

Gruve kan løse flygeaske-utfordringer

Mens Norsk Avfallshåndterings anlegg på Langøya utenfor Holmestrand går mot stenging, letes det etter nye alternativer for deponering av flygeaske.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Geminor startet nylig et testprosjekt der flygeaske deponeres i tyske saltgruver.

Flygeaske, et biprodukt av forbrenningsprosessen i blant annet energi- og fjernvarmeanlegg, inneholder store mengder av silisiumdioksid og kalsiumoksid og krever forsvarlig deponering.

Noahs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er det eneste i Skandinavia som kan håndtere uorganisk og farlig avfall, så når deponiet snart stenger forsvinner samtidig regionens viktigste mottak for flygeaske.

Dette skaper utfordringer både for bransjeaktører og myndigheter, og har utløst en debatt rundt fremtidige, alternative løsninger for håndtering av flygeaske både i inn- og utland.

Åpner for transport til Tyskland

Noahs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er det eneste i Skandinavia som kan håndtere uorganisk og farlig avfall, så når deponiet snart stenger forsvinner samtidig regionens viktigste mottak for flygeaske.

Om Geminor

Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og sysselsetter totalt 60 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.

Som svar på dette åpnet Geminor nylig et testprosjekt ved å transportere flygeaske til Tyskland, nærmere bestemt til saltgruver utenfor Goettingen. Flygeasken skal deponeres i de gamle gruvegangene, der den blandes med saltvann og nøytraliseres til en betongaktig masse.

Adm. direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, kan melde om en vellykket start på transport og deponering av flygeaske fra Sverige til Tyskland.

Energi- og fjernvarmeprodusenten Landskrona Energi i Sverige skal årlig kvitte seg med rundt 2000 tonn flygeaske, og det er aske fra dette anlegget Geminor nå bidrar med å deponere.

Deponering går etter plan

Adm. direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, opplyser om en vellykket start på transport og deponering av flygeaske fra Sverige til Tyskland.

- Våre to første transporter fra Landskrona har gått etter planen, noe som gir oss tro på at dette er et godt alternativ når Langøya snart stenger. Siden vi nå har tillatelse til å håndtere togtransport inne på Geminors anlegg i Landskrona, ser vi nå på muligheten for å laste flygeasken på tog fremover. Det gir oss flere transportmuligheter og er et godt alternativ rent miljømessig, sier Vikingstad.

- For øyeblikket kan lagring av flygeaske i Tyskland være et godt alternativ for bransjeaktører i hele Skandinavia. Vår oppgave er til enhver tid å finne de beste løsningene for avfallet, og vi vil fortsette å lete etter nye og gode langtidsalternativer til Langøya, sier Vikingstad.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS