Iselin Nybø (V) er ny næringsminister. Hun overtok stafettpinnen i Næringsdepartementet etter Torbjørn Røe Isaksen. Hun kommer fra stillingen som statsråd for forskning og høyere utdanning.
Iselin Nybø (V) er ny næringsminister. Hun overtok stafettpinnen i Næringsdepartementet etter Torbjørn Røe Isaksen. Hun kommer fra stillingen som statsråd for forskning og høyere utdanning.

Høye forventninger til ny næringsminister

Fredag 24. januar ble Iselin Nybø (V) ny næringsminister etter Torbjørn Røe Isaksen. Norsk Bergindustri har høye forventninger til den nye ministeren.

Publisert

Røe Isaksen satte tydelige spor etter seg med blant annet økte bevilgninger til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), tildeling (stadfesting) av driftskonsesjoner for sjødeponi, og iverksatt en etterlengtet gjennomgang av virkemiddelapparatet.

- Vi har forventninger om at den nye ministeren viderefører det gode arbeidet til forgjengeren og i tillegg forsterker arbeidet med å tilrettelegge for ny aktivitet og vekst, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri.

- Konkret ønsker vi oss fortsatt styrking av driftsbudsjettet til DMF (Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard) for å redusere køen av konsesjonssøknader og øke tilsynsaktiviteten ytterligere. I tillegg har Norge et betydelig potensial i berggrunnen, og driftsbudsjettet til Norges geologiske undersøkelse (NGU) må styrkes ytterligere, slik at slik at dette kan realiseres til ny virksomhet, sier Hall.

Mineralloven under evaluering

Mineralloven er under evaluering, og Bergindustrien kommer til å sette høyt trykk på oppfølgingen av denne, slik at næringens interesser ivaretas på best mulig måte.

- I tillegg har departementet satt virkemiddelapparatet under lupen, og Norsk Bergindustri har spilt inn flere forslag for å gjøre dette mer brukervennlig og tilgjengelig for våre medlemmer, uttaler Anita.

Samfunnsrolle

Når det gjelder innføring av TSM (Towards Sustainable Mining) her i Norge, ser hun frem til å fortsette det gode samarbeidet med departementet.

- Det er svært viktig for oss at vår nye næringsminister forstår mineralnæringens samfunnsrolle, den leverer faktisk råstoffer til enhver industriell verdikjede. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med Næringsdepartementet og ønsker Nybø lykke til i arbeidet med å legge til rette for økt verdiskapning og bedre rammebetingelser for mineralnæringen, avslutter Hall.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS