Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos, advarer mot å stoppe eller utsette utbyggingen av E18 Vestaksen vestover fra Oslo, gjennom Bærum.
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos, advarer mot å stoppe eller utsette utbyggingen av E18 Vestaksen vestover fra Oslo, gjennom Bærum.

- Tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser i fare

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj advarer mot å sette E18-utbygging i spill. Ifølge Siraj, fører en stopp for E18 Vestkorridoren, vestover fra Oslo, også til utfordringer for bygging av Fornebubanen.

Publisert

- Tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser er i fare. Uten ny E18 stopper utbyggingen av nasjonalt viktig by- og næringsutvikling på Fornebu, sier lederen for boligbyggeren og -forvalteren Obos.

Stortinget skal i mars vedta en utbygging av ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta, den såkalte Vestkorridoren. Det har i forbindelse med sluttbehandlingen oppstått usikkerhet rundt prosjektet. Oslo kommune har ønsket å stoppe prosjektet slik det er planlagt

E18 viktig for hele regionen

- Det er avgjørende for å sikre nasjonal og regional by- og næringsutvikling at regjeringens forslag til utbygging av ny E18 Vestkorridoren vedtas som foreslått.  Konsekvensen av å sende planene ut i det blå vil være full stopp for tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser, både på Fornebu og i regionen for øvrig, sier Siraj.

Det er en forutsetning for den vedtatte kommunedelplanen (KDP3) på Fornebu at Fornebubanen og ny tilknytning til E18 kommer på plass for å sikre en bærekraftig transportløsning. Dette ble senest bekreftet og forsterket da Bærum kommunes formannskap skulle behandle Obos' utbyggingsavtale for utviklingen på Fornebu.  

I mars 2019 vedtok kommunestyret i Bærum en ny kommunedelplan (KDP3) for Fornebu. Her ble antallet boliger som kan bygges økt fra rundt 6000 til 11.000 boliger. I tillegg tilrettelegges det for tusenvis av nye arbeidsplasser innenfor blant annet høyteknologi, IT og havbruk.

- Fornebubanen i fare

- E18 er ikke viktig bare for Fornebu, men er avgjørende for god by- og næringsutvikling i aksen fra Drammen og innover til Oslo. Ved å sette E18 i spill glemmer politikerne at man samtidig også setter hele Fornebubanen i fare. Forutsetningen for banen er at det kommer inn grunneierbidrag. Stopper utbyggingen, stopper også bidragene til banen. Og Fornebubanen er ikke bare et viktig miljøprosjekt for Bærum, men også i høyeste grad for Oslo kommune og regionen for øvrig. Nå må de ansvarlige styringspartiene på Stortinget, spesielt Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, la nasjonale interesser gå foran og slutte opp om regjeringens forslag, sier Siraj.

Powered by Labrador CMS