Ifølge direktør for NHO Brussel, Ingebjørg Harto, er Brexit negativt for ordrebøkene.

– Brexit er negativt for ordrebøkene

– Dette kan gi en svært negativ effekt for ordrebøkene. Det gjelder både for de som sender fisk fra Stokmarknes til fish and chips-markedet, og de som eksporterer bildeler fra Raufoss til britiske bilprodusenter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det sier direktør for NHO Brussel, Ingebjørg Harto i forbindelse med at Storbritannia forlater EU ved midnatt.

I NRKs politiske kvarter i dag ytret Harto stor bekymring for norsk næringsliv.

- Norsk næringsliv og norske arbeidsplasser er avhengig av at EU holder farta oppe, understreket Harto som også fortalte at 80 prosent av norsk eksport går til Europa, og at vi importerer nesten like mye, 70 prosent.

Hun har et sterkt håp om at EU får med seg britene på størst mulig regulatorisk likhet som kan legge grunnlaget for tettest mulig samhandling mellom britene og EU.

- Jo større forskjell mellom Storbritannia og EU, jo flere barrierer og utfordringer for de integrerte verdikjedene i Europa, og som norske bedrifter er en del av. For Europas samlede konkurransekraft i en stadig mer usikker verden, er det derfor å håpe at det indre marked ikke svekkes i kommende forhandlinger, understreker Harto.

Står i Brexit-stormen

- Jeg tror ingen av oss har forstått konsekvensene av Brexit. Det sier en av Norges fremste eksperter innen transport-toll, Anita Graff, COO/Managing Director Nordic i KGH Group.

- Jeg tror ingen av oss har forstått konsekvensene av Brexit.

Det sier en av Norges fremste eksperter innen transport-toll, Anita Graff, COO/Managing Director Nordic i KGH Group.

Graff som også er nestleder i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) forteller at fortolling er på agendaen som aldri før, og hvor det forberedes til en hard og tøff Brexit.

KGH har etablert en Brexit-avdeling i sin nordiske organisasjon, der ansatte lærer seg hvordan det britiske tollsystemet fungere. I tillegg har selskapet etablert et kontor i Manchester.

Øker 30 prosent

Ifølge Graff er det liten tvil om at Brexit blir krevende for selskaper innen internasjonal handel.

- Alt er avhengig av hvilke lettelser tollmyndighetene i Storbritannia innfører. Dette kan bli tøft for mange. Man antar at det totale volumet tolldeklareringer mellom for eksempel Sverige og Storbritannia vil øke 30 prosent. Det er veldig mye. Vi forsøker å rigge oss til for å håndtere dette på beste mulige måte for våre kunder, sier Graff.

Tidligere samferdselsråd for EU-delegasjonen i Brussel, Olav Grimsbo, oppfordrer norsk transportnæring til større engasjement rundt Brexit. Foto: Per Dagfinn Wolden

Graff tror ikke toll blir mindre komplekst i fremtiden som følge av Brexit, og handelskrigen mellom USA og Kina hvor toll nå brukes som et maktmiddel.

Roper et Brexit-varsku 

– Norsk transportnæring må på banen og vise større engasjement for å møte utfordringene med Brexit og det indre transportmarkedet.

Det forteller tidligere samferdselsråd for EU-delegasjonen i Brussel, Olav Grimsbo, og som gjennom åtte år har fulgt nøye med på samferdselspolitikken i EU.

Alle rettigheter, forpliktelser og fordeler basert på EU-lovgivning vil ikke lenger gjelde for UK etter Brexit. Landet blir et såkalt tredjeland for EU.

- Dette innebærer bl.a. at UK ikke vil ha trafikkrettigheter i luftfartsmarkedet, britiske vegtransportører mister markedsadgang basert på såkalte fellesskaps-lisenser, britene mister adgangen til å tilby jernbanetjenester, og får heller ikke adgang til å tilby tjenester i EUs havner, forteller Grimsbo.

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere for varer, og det viktigste utenlandske enkeltmarked for norsk skipsfartsnæring. Nærmere 98% av samhandelen målt i tonnasje ble i 2016 transportert med skip, det aller meste frakt av olje og gass.

Girteka frykter ikke kaotiske Dover-tilstander, og tror at Brexit gir logistikkselskapet enorme muligheter.

Grimsbo viser til at den omfattende eksporten av laks og annen fersk fisk transporteres i hovedsak med lastebil og ferge i tillegg til en rekke ferdigvarer. Nærmere 360.000 tonn gods ble fraktet på veg og ferge i 2016, hvorav 195.000 tonn var eksport fra Norge.

- Jeg ser to overordnede mål for Norge. For det første at det indre transportmarkedet (EØS) fortsatt kan fungere som en helhet etter at Storbritannia har gått ut av EU. Og for det andre å sikre en best mulig adgang til det britiske transportmarkedet med fri konkurranse på like vilkår med høye sikkerhets- og miljømessige standarder.

– Brexit er gull for oss 

- Brexit gir oss enorme muligheter. Vi er veldig sulten på å gå inn i det britiske markedet, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Kaas Mortensen i Girteka Logistics.

- Den eneste grunnen til at vi ikke investerer mer er usikkerheten rundt Brexit. Det spiller imidlertid ingen rolle hva utfallet blir. Storbritannia vil fortsatt være et attraktivt marked for oss, sier Girteka-toppen til Financial Times.

Logistikk- og lastebilkonsernet er klar til å gjøre et agressivt dytt inn i Storbritannia til tross for muligheten for kortsiktig kaos fra en Brexit uten avtale.

Mortensen tror ikke problemer rundt havner som Dover vil bli langvarig. Han frykter ikke lange trafikkork, selv om han innrømmer at køene kan føre til mangel på mat, medisiner og andre forbruksvarer.

- Finner løsninger

– Vi snakker om kortsiktige problemer. En finner løsninger når folk begynner å bli sultne. Når alt faller mer på plass, vil vi investere i tilleggskapasitet til og fra Storbritannia, så vel som innenriks transport i Storbritannia, sier Mortensen.

Han understreker at logistikkbransjen er sterkt fragmentert, og at de ti globale aktørene kontrollerer bare rundt 10 prosent av EUs godstransportmarked.

Girteka, som omsatte for 764 millioner euro i fjor og tjente 19 millioner euro i netto overskudd, er fokusert på logistikk til Russland, rundt Norden og resten av Europa.

Girteka har god erfaring med kryssing mellom EU og ikke-EU-land, inkludert grensene til Russland, Norge, Sveits og Ukraina.

- Grenseoverganger er ikke et problem. Storbritannias grenseoverganger vil ikke være vanskeligere enn andre EU-grenser, sier Mortensen.

Powered by Labrador CMS