Norconsult har signert kontrakt med ABV. Bak f.v: Norconsults oppdragsleder Christian Serck-Hanssen, Jørn Hagen (NO), daglig leder i ABV Hans Erik Lie, ass. oppdragsleder Fredrik Fougner (NO), Kristoffer Bugge (NO), Kristian Glømmen Søreide (NO), ABVs prosjektleder Bjørn Skjevdal, Bård Hernes (NO), ABVs ass. prosjektleder Jon Mobråten og Truls Inderberg (NO).
Norconsult har signert kontrakt med ABV. Bak f.v: Norconsults oppdragsleder Christian Serck-Hanssen, Jørn Hagen (NO), daglig leder i ABV Hans Erik Lie, ass. oppdragsleder Fredrik Fougner (NO), Kristoffer Bugge (NO), Kristian Glømmen Søreide (NO), ABVs prosjektleder Bjørn Skjevdal, Bård Hernes (NO), ABVs ass. prosjektleder Jon Mobråten og Truls Inderberg (NO).

Norconsult prosjekterer nytt vannforsyningsanlegg

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum.

Publisert

Norconsult har tidligere utarbeidet forprosjekt for det nye anlegget, og har nå signert kontrakt med ABV på detaljprosjektering, og vil levere alle fag i prosjektet.

Det interkommunale selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) leverer drikkevann til innbyggerne i Asker og Bærum kommuner, og henter vann fra de to vannkildene Aurevann og Holsfjorden.

Anlegget på Aurevann behandler og leverer vann til rundt 65 prosent av Bærums befolkning, mens Holsfjordanlegget leverer til de resterende 35 prosentene av Bærum samt alt vann til gamle Asker kommune.

Stadig høyere fargetall

Klimaforandringer har ført til et endret nedbørsmønster. I Holsfjorden får råvannet stadig høyere fargetall, noe som indikerer et høyt innhold av organisk materiale.

For å fjerne farge og tilfredsstille fremtidige krav til hygieniske barrierer, har kommunene Asker og Bærum besluttet at det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for vannet som hentes fra Holsfjorden. Anlegget skal etableres i tilknytning til det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum, og vannbehandlingen skal være basert på koagulering og filtrering. I tillegg skal det etableres en avløpsledning til Asker.

- I de kommende årene skal vi bygge ut selve bærebjelken i samfunnets infrastruktur, nemlig forsyningen av godt, rent drikkevann. Med dyktige ressurser på laget ser vi frem til å realisere dette viktige prosjektet sammen med Norconsult, sier Hans Erik Lie, daglig leder i ABV.

- Vi er veldig stolte over at ABV viser oss denne tilliten og betror oss den viktige oppgaven det er å planlegge og prosjektere et anlegg som vil sikre rent og trygt drikkevann til så mange mennesker. At dette skjer i Norconsults eget lokalmiljø, er også en positiv dimensjon ved oppdraget, sier Bård S. Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor i Sandvika.

Høye digitale ambisjoner

Norconsult har et av landets fremste fagmiljøer innen VA-prosess. Dette prosjektet vil løses av et tverrfaglig og samlokalisert team med fageksperter fra ulike typer prosessanlegg.

ABV og Norconsult har i fellesskap satt høye ambisjoner til digital prosjektering, og prosjektet vil trekke veksler på den sterke kompetansen Norconsult har om bruk av fullintegrert BIM i sine prosjekter.