Et 150 meter bredt ras gikk 1. februar på dette bussanlegget i Kirkebygda i Enebakk kommune i Viken. Skredet ligger innenfor en avmerket kvikkleiresone,og det undersøkes om det er kvikkleire på området ved raset.

Assisterer ved skred i Enebakk

Natt til lørdag 1. februar ble NGI kontaktet av Øst Politidistrikt og bedt om å assistere i forbindelse med et jordskred i Enebakk. En skredekspert fra NGI kom til Enebakk ved 5-tiden om morgenen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Et ca. 150 meter bredt skred hadde løsnet øst på et bussoppstillingsområde, i Lillestrømveien 906 (Rv120), på vestsiden av Øyeren sør-øst for Oslo. Skredet ligger innenfor en avmerket kvikkleiresone.

Skredet har så langt ikke berørt busselskapets bygg eller busser, og det er ikke meldt om personer som er tatt eller skadet av skredet. Etter råd fra NGI (Norges Geotekniske Institutt) evakuerte politiet alle boliger innenfor kvikkleiresonen (7 boliger) og tilgangen til bussterminalen der skredet skjedde. Det ble etablere skredvakt langs fylkesvei 120 i nordre og søndre ende av sonen, og kontroll på trafikk til og fra gårdene vest for fylkesveien.

Oppdrag for NVE

Etter gjeldende avtale med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), gjøres NGIs arbeid gjennom rammeavtale for akuttbefaring og -assistanse i forbindelse med skred. I løpet av lørdagen satte NGI sammen en gruppe for å planlegge og gjennomføre videre undersøkelse og vurdering av skredområdet.

Det viktigste er å kartlegge grunnforhold i området som er evakuert. En borerigg med mannskap og geotekniker kom på plass søndag morgen.

Resultater fra undersøkelsene ble sendt løpende til NGI i Oslo for videre vurdering. Det er planlagt sju boringer med sondering innenfor sonen. Feltundersøkelsene fortsetter til disse er utført.

Kvikkleire

Det er spesielt ønskelig å avdekke om det er kvikkleire i grunnen, og hvor mye. Basert på undersøkelsene som er gjort har man bestemt seg for å ta opp prøver av leira for videre undersøkelser i NGIs laboratorium i Oslo. Dette vil kunne bekrefte om det er kvikkleire.

Det ventes at resultater fra undersøkelsene vil være klare i løpet av de nærmeste dagene. Først når disse er vurdert vil NGI kunne gi anbefaling om evakuering kan avsluttes eller ikke. NGI har ikke gjort noen vurdering om årsaksforhold til skredet.

Begrenset tilgang til området

Søndag sa politiet og kommunen nei til å slippe uvedkommende inn i det skredutsatte området. De evakuerte hadde ikke engang fått lov til å komme inn i husene sine og hente nødvendige medisiner.

Mandag løsnet myndighetene på dette kravet og ga tillatelse til at media får komme til for å filme fra området og de pågående grunnundersøkelsene.

Powered by Labrador CMS