F.v: Torgeir Sørensen (HMS og miljøleder på prosjektet), Jorunn Haltbakk (leder for bærekraft i NCC), Ian Nicholson (Ceequal & Breeam Infrastructure Director) og Inge Ytterhus (anleggsleder).
F.v: Torgeir Sørensen (HMS og miljøleder på prosjektet), Jorunn Haltbakk (leder for bærekraft i NCC), Ian Nicholson (Ceequal & Breeam Infrastructure Director) og Inge Ytterhus (anleggsleder).

Ceequal-sertifikat på høyeste nivå for NCC-jobb

NCC har ryddet opp forurenset sjøbunn og oppgradert Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn.

Publisert

Prosjektet ble sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for infrastrukturprosjekter, Ceequal, og tirsdag 11. februar mottok NCC selve sertifikatet.

- NCC ønsket å teste ut Ceequal på et prosjekt, og hadde sett etter egnet prosjekt en stund da vi ble tildelt prosjektet opprydding av forurensede sedimenter i Alcoa Mosjøen Havn. Prosjektet egnet seg godt for en Ceequal-sertifisering, og da Ceequal ikke var inkludert i planlegging og prosjektering gikk NCC for en Construction Award, forteller Jorunn Haltbakk, leder for bærekraft og miljø i NCC Norge.

Ny spunt og kaifront

Ceequal

The Civil Engineering Environmental Quality Assessment & Awards Scheme (Ceequal) er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy som eies av britiske BRE Group, som også eier Breeam.

Verktøyet er brukt siden 2004, og globalt er rundt 350 prosjekter Ceequal-sertifisert.

Ceequal-sertifiseringen baseres på et poengsystem, der prosjektet vurderes etter en manual med ca. 200 punkter knyttet til prosjektstrategi, prosjektledelse, nærmiljø, arealbruk og landskap, historisk miljø, økologi og biodiversitet, vannmiljø, fysiske ressurser og transport.

En Ceequal-sertifisering kan gjøres for alle eller deler av fasene planlegging, prosjektering og utførelse i et prosjekt.

Selve vurderingen gjøres av en tredjepart, oppnevnt av Ceequal.

Mer info på ceequalonline.com

Tidligere industrivirksomhet gjorde sjøbunnen i Mosjøen forurenset. På oppdrag for eieren av smelteverket og tilhørende havn, Alcoa, har NCC og datterselskapet Sjøentreprenøren gjennomført en omfattende miljømudring og tildekking av sjøbunnen som grenser til smelteverket.

I tillegg er Alcoas eksisterende kaianlegg på 280 meter blitt oppgradert og forsterket med ny spunt, en 215 meter ny kaifront etablert og hele kaianlegget koblet sammen med eksisterende kommunal kai.

Høsten 2019 ble anleggsprosjektet sertifisert på nivå «Excellent» i Ceequal, og denne uken fikk NCC overrakt sertifikatet fra BRE ved Ian Nicholson, direktør for Ceequal & Breeam Infrastructure.

NCCs miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn er sertifisert på høyeste nivå i klassifiseringsstandarden for bærekraft, Ceequal.
NCCs miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn er sertifisert på høyeste nivå i klassifiseringsstandarden for bærekraft, Ceequal.

Reduksjon på 50 prosent inne 2030

- Ceequal-sertifisering løfter bærekraftperspektivet i anleggsprosjektene. Norge har et mål om 50 prosent reduksjon i utslippene innen 2030 og anleggssektoren spiller en stor rolle og er en viktig bidragsyter for at Norge skal nå dette målet samt flere av FNs bærekraftmål. Derfor engasjerer vi i NCC oss i arbeidet og ser at Ceequal-sertifisering av anleggsprosjektene er riktig vei å gå, sier Haltbakk.

- Nå jobber vi med Ceequal på ett pågående prosjekt for Bybanen i Bergen, nemlig D14 Mindemyren. Det er en veldig spennende og artig prosess, sier Haltbakk.

Anleggenes svar på Breeam

Ceequal er anleggenes svar på Breeam for bygg. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, bruer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

I likhet med Breeam er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianses rolle er å informere om Ceequal og bistå BRE med å arrangere kurs. Selve sertifiseringsordningen er internasjonal og gjennomføres av BRE.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS