På Isachsen Anleggs anleggsplasser på Østlandet ble godt HMS-resultat markert med kake. Det er ikke opplyst fra entreprenøren om dette bildet av glade arbeidere ble tatt før eller etter kakespisingen.
På Isachsen Anleggs anleggsplasser på Østlandet ble godt HMS-resultat markert med kake. Det er ikke opplyst fra entreprenøren om dette bildet av glade arbeidere ble tatt før eller etter kakespisingen.

Isachsen markerte godt sikkerhetsarbeid

Onsdag 12. februar ble det servert kake på alle anleggene til Isachsen Anlegg for å markere at 2019 ble et historisk godt år for sikkerhetsarbeidet i selskapet.

Publisert

H1-verdien endte på 1,8 og daglig leder i Isachsen, Anders Høiback er tydelig på at det er de som jobber ute på anleggene som skal tilskrives den største delen av æren for de gode resultatene.

- Fokus på sikkerhet er tydelig forankret fra ledelsen i selskapet og konsernets viktigste mål er at alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag. Våre dyktige ledere og HMS-medarbeidere arbeider kontinuerlig for god planlegging og oppfølging av vårt sikkerhetsarbeid. I dag er det likevel alle som jobber ute på våre anlegg som fortjener ekstra oppmerksomhet da det er de som utfører jobbene og implementer HMS-arbeidet i sitt daglige virke, sier Høiback.

- Når det gjelder sikkerhet, kan vi aldri hvile

Gjennom hele 2019 hadde Isachsen to fraværsskader blant sine 630 ansatte. HMS-leder Iselin Hellum presiserer at selskapets langsiktige visjon er å ha null skader med fravær.

- Vi ser at arbeidet vårt gir resultater, men når det gjelder fokus på sikkerhet så kan vi aldri hvile. Det handler om å bygge sikkerhetskultur hver dag. Alle har ansvar for å bidra til å trygge arbeidshverdagen både for seg selv og sine kollegaer. Samtidig er det viktig å fremheve gode resultater, så i dag fortjener alle litt ekstra ros og det markeres med kake på alle anleggene våre, sier HMS-lederen.

- Tar vare på hverandre

Isachsen har prosjekter spredd rundt på store deler av Østlandet. På markeringen ved et VA-prosjekt i Billingstad, fremhevet anleggsleder Bjørn Fredriksen at det er flere faktorer som er årsak til det gode resultatet.

- Arbeidsmiljøet og samarbeidet her på prosjektet er veldig bra, og jeg opplever at folk trives godt, tar vare på hverandre og tar sikkerheten på alvor. Holdningene til de som jobber ute er viktig og det er gledelig at dette markeres ekstra i dag, sa Fredriksen.

STILLING LEDIG: