– Cautus Geo er helt avgjørende. Vi må ha kontroll på alt som kan bevege på seg i grunnen, sier assisterende prosjektleder Marcus Olsson i NCC.
– Cautus Geo er helt avgjørende. Vi må ha kontroll på alt som kan bevege på seg i grunnen, sier assisterende prosjektleder Marcus Olsson i NCC.

Massedeponier og jernbanespor overvåkes

Cautus Geo gjennomfører omfattende overvåking på Gardermobanen.

Publisert

NCC har fått oppdraget med å bygge den nye banen med dobbeltspor fra Venjar til Minnesund nord for Eidsvoll. På denne strekningen har Cautus Geo etablert omfattende overvåking, på oppdrag for NCC.

Strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll er på ni kilometer. På fire av disse skal det bygges nytt dobbeltspor, en løsmassetunnel på 380 meter, flere mindre jernbanebruer og kulverter.

Cautus Geo har etablert omfattende instrumentering. Oppdraget innebærer overvåking av togsporet som trafikkeres som normalt, Wergelandstunnelen, Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden, og av massedeponier hvor det handler om å verifisere drenering og stabilitet.

Cautus Geo har etablert automatisk måling med varsling i sanntid. Data fra målingene samles i Cautus Web. Avvikes fastsatte grenseverdier går alarmen automatisk med varsling på e-post og sms.

Håvard Hind i Cautus Geo monterer måleutstyr på oppdrag for NCC på Gardermobanen.
Håvard Hind i Cautus Geo monterer måleutstyr på oppdrag for NCC på Gardermobanen.

- Vi instrumenterer fortløpende gjennom fremdriften i prosjektet. Det betyr at vi ennå ikke er ferdig med all instrumentering, selv om det aller meste er på plass, sier Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo.

- Helt avgjørende

- Jobben Cautus Geo utfører er helt avgjørende. Vi er nødt til å ha kontroll på alt som kan bevege på seg i grunnen. Overvåkningen kan ikke gjøres manuelt. Til det er jobben for omfattende, sier assisterende prosjektleder Marcus Olsson i NCC i en pressemelding fra Cautus Geo.

Strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Innen sommeren 2023 skal anleggsarbeid være avsluttet. Oppdraget er priset til 1,6 milliarder kroner.

Dette måles

Under kan du lese de omfattende tekniske detaljene om overvåkingen:

Wergelandstunellen 

  • 8 inklinometere i spuntgrop (SAAV 3D deformasjonskabler) på 38–42 meter, montert vertikalt på svevespunt og ned til 15 meter under spunt i løsmasser. Gir visning i 3D av spuntlinja under utgraving og oppspenning av stivere.
  • 12 poretrykksmålere i spuntgrop (Geosense drive-in) med dybder på 20–30 meter under toppspunt. Registrerer mulige endringer i poretrykk under utgraving og tiltak i byggegropa.
  • 14 lastceller montert på horisontale stivere i byggegrop (Geosense VWLC5050) med kapasiteter opp til 10.000 kN (1000 tonn). Måler belastning på horisontale stivere under utgraving og senere tilbakefylling av byggegropa. 
  • 6 temperaturmålere bak spunt. Overvåker temperatur for å kunne sette inn forebyggende tiltak for å hindre frost i konstruksjonen.

Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden

  • 4 Inklinometere i løsmasseskråning (SAAV 3D deformasjonskabler) på 35–55 meter montert i vertikale borehull i løse masser. Overvåker stabilitet spesielt under jet-pel tiltak.
  • 9 poretrykksmålere på tre ulike steder (Geosense drive-in) installert i løsmasser med dybder på 10–30 meter under terreng. Overvåker endringer i poretrykk.

Massedeponier

  • 15 poretrykksmålere i fem ulike massedeponier (Geosense drive-in) installert på ulike nivåer. Overvåker endringer i poretrykk som følge av oppfylling av deponiene, og verifiserer at drenering og stabilitet er ivaretatt under arbeidene.

Sikring av togtrafikk

  • 2 horisontale inklinometere på 70 og 50 meter på spor og mur samtidig med jet-peling nær skinnegang.
  • Døgnkontinuerlig måling av setning og deformasjoner på spor sommer og høst 2019.
  • Automatisk varsling på epost og SMS​
Powered by Labrador CMS