F.v. Ole Jakob Nes i Veidekke Entreprenør, Thomas Schøyen og Morten Thue i Optimera og Steinar Andersen i Veidekke Entreprenør ved boligprosjektet Teieparken i Tønsberg.
F.v. Ole Jakob Nes i Veidekke Entreprenør, Thomas Schøyen og Morten Thue i Optimera og Steinar Andersen i Veidekke Entreprenør ved boligprosjektet Teieparken i Tønsberg.

Optimera med ny storkontrakt

Optimera har vært hovedleverandør av trelast og byggevarer til Veidekke siden 2011. Nylig ble avtalen forlenget med to pluss to nye år.

Publisert

- Sterkt miljøfokus, smart logistikk og kapasitet var avgjørende etter en lang anbudsprosess, sier Ole Jakob Nes, innkjøpssjef i Veidekke.

Optimera vil i henhold til avtalen stå for ca. 80 prosent av leveransene til Veidekke i Norge. Kontrakten har en totalverdi på rundt én milliard kroner for to pluss to år, og gjør at Veidekke er byggevarekjedens største entreprenørkunde.

Møter strenge miljøkrav

Blant evalueringskriteriene har miljøhensyn gått fra å være «kjekt å ha med», til å være forretningskritisk når anbud skal leveres:

- Kravene til miljø og bærekraft blir strengere og strengere hver dag. Veidekke ønsker å være ledende på miljø i vår bransje, og sammen med våre leverandører har vi allerede kommet langt i å tilby miljøvennlige løsninger. Vi jobber for å kontinuerlig ligge i forkant av utviklingen, og ser at vårt standpunkt om å støtte Paris-avtalen har gitt oss konkurransekraft, sier Nes.

- Våre kunder etterspør i stadig større grad bygg og anlegg med høye miljøkvaliteter. Optimeras innsikt i Breeam-krav, levering av produktdokumentasjon og salg av produkter som støtter opp under disse kravene er avgjørende for oss. At Optimeras sine lastebiler kjører på biodrivstoff og har elektriske kraner er en stor fordel da vi ønsker å tilby fossilfrie bygg- og anleggsprosjekter, fortsetter han.

Et langt og godt samarbeid

Flere leverandører var med i konkurransen om avtalen, og etter grundige og omfattende forhandlinger ble Veidekke og Optimera enige om en avtale som gjelder for Veidekke med datterselskaper i Norge. Avtalen som nå forlenges startet i 2011, og siden den gang har bygg og anlegg sett stadig økende etterspørsel etter produkter og tjenester som reduserer karbonfotavtrykket i prosjekter.

- Vi har et langt og vellykket samarbeid bak oss, hvor vi har vokst og utviklet oss sammen. Vi har opplevd en revolusjonerende utvikling, med gradvis innføring av strengere bransjekrav som har utfordret både Veidekke og Optimera. Vi satser bevisst på å være ledende byggevareleverandør på miljøkrav, og denne avtalen med en stor aktør som kjenner oss så godt er beviset på at vi gjør ting riktig, sier salgsdirektør i Optimera, Thomas Schøyen.