Stangeland Maskin skal bygge internveier for transport og montering, oppstillingsplasser, fundamenter, samt levere internt 33 kV kabelnett i vindparkene.
Stangeland Maskin skal bygge internveier for transport og montering, oppstillingsplasser, fundamenter, samt levere internt 33 kV kabelnett i vindparkene.

Stangeland innstilt til å bygge to vindparker

Stangeland Maskin er innstilt av Sogn og Fjordane Energi (SFE) til utbygging av to nye vindparker i Vestland fylke.

Publisert

Oppdraget for Stangeland Maskin innebærer bygging av internveier for transport og montering, oppstillingsplasser, fundamenter, samt levere intern 33 kV kabelnett i vindparkene.

Ved Bremangerlandet skal det også bygges Ro-Ro-kai for mottak av turbiner. 

- Tore Voster er prosjektsjef i Stangeland Maskin og har sammen med prosjektutvikler Helge Bjunes sikret en viktig kontrakt som i løpet av prosjektperioden sysselsetter mellom 50-70 personer, skriver Stangeland Maskin i en nyhetsmelding.

- Vi har fått fornyet tillit til å fortsette vårt arbeid som en ledende utbygger av vindparker, sier Tore Voster.

Det ene prosjektet, Lutelandet, har forventet oppstart april, mens det andre, Bremangerlandet, har forventet oppstart sommeren 2020.

Illustrasjonsbilde fra et tidligere vindparkprosjekt.
Illustrasjonsbilde fra et tidligere vindparkprosjekt.

Begge parkene skal være i drift innen utgangen av 2021. 

Parkene skal bestå av 27 vindturbiner hvorav hver turbin produserer 5,6 MW. Dette vil forsyne 25.000 husstander med strøm.

Kontraktene har en samlet verdi på 250 millioner kroner opplyses det fra Stangeland Maskin.