Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes.
Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes.

Det historiske arkivet til Titania AS sikres

Bedriften ble etablert i 1902.

Publisert

Norsk bergindustriarkiv ble etablert i 2019 av blant andre Vestfoldarkivet og Arkivverket, og har nå fått sitt første arkiv i hus. Rogalandsbedriften Titania AS har avlevert de eldste delene av sitt arkiv til Arkivverket i Stavanger og sikrer dermed dette unike arkivmaterialet for ettertiden.

Titania AS er en sentral bedrift innen bergindustrien, både i norsk og europeisk sammenheng. Bedriften er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som danner utgangspunktet for framstillingen av titanhvitt (TiO2). Dette gir hvitfarge til mange av de produktene vi omgir oss med til daglig, som; maling, plast, papir, gummi, glass, kosmetikk og matvarer – for eksempel tannkrem og softis.

Titania AS har en lang historie. Bedriften ble etablert i 1902 og ligger ved Hauge i Dalane, helt sør i Rogaland. Grunnlaget for oppstarten var de store forekomstene av ilmenitt i området, en forekomst som regnes blant verdens største.

Arkivet til Titania AS på vei inn i Arkivverkets magasiner på Arkivenes hus i Stavanger. Finn Nesvold fra Titania AS (t.h.) leverer arkivet til Eivind Skarung fra Arkivverket.
Arkivet til Titania AS på vei inn i Arkivverkets magasiner på Arkivenes hus i Stavanger. Finn Nesvold fra Titania AS (t.h.) leverer arkivet til Eivind Skarung fra Arkivverket.

Dette har gitt grunnlag for industrivirksomhet i over 100 år, og forekomsten antas å vare i mange tiår framover. Titania AS har dermed vært, og vil fortsatt være, en viktig bergindustribedrift og hjørnesteinsbedrift i Dalane. Bedriften eies i dag av det amerikanske selskapet Kronos og sysselsetter over 280 ansatte. 

Arkivet som nå er avlevert til Arkivverket, er fra perioden fram til ca. 1965, perioden med malmuttak fra Sandbekk. I dag skjer uttaket fra Tellnes, en forekomst med store reserver for årene fremover.