En epoke er over for Atle Olav Larsen som etter 36 år overlater førersetet i Orkla Shipping & Trading til yngre krefter 1. mars.
En epoke er over for Atle Olav Larsen som etter 36 år overlater førersetet i Orkla Shipping & Trading til yngre krefter 1. mars.

Forlater førersetet i Orkla Shipping

En epoke er over for Orkla Shipping & Trading AS når Atle Olav Larsen etter 36 år fratrer som daglig leder 1. mars.

Publisert

Fra samme dato overlater han sjefsstolen til sønnen Terje Larsen som også er logistikkdirektør i selskapet.

– Det er på tide å slippe yngre krefter til for å utvikle det snart 40 år gamle selskapet videre, sier Atle Olav Larsen som går inn i en 100 prosent stilling som Logistics Spesialist med fokus på salg og oppfølging av selskapets viktigste kunder samt terminaldrift og ansvar for selskapets kjøretøyer og materiell.

Både far og sønn Larsen har lang fartstid i bedriften. Terje har vært ansatt siden 2003, mens Atle Olav kan se tilbake på godt og vel 36 år i Orkla Shipping & Trading. 

Terje Larsen over en tradisjonsrik bedrift som går godt med en omsetning på vel 55 millioner kroner. Og det som startet med én ansatt i 1981, gir i dag levebrød til 30 personer.

Logistics Manager Terje Larsen overtar sjefsstolen i Orkla Shipping & Trading.
Logistics Manager Terje Larsen overtar sjefsstolen i Orkla Shipping & Trading.

Orkla Shipping & Trading eier i dag 19 vogntog og det meste av utstyret i Orkanger Havn, der de også tar hånd om containervirksomheten. Bedriften leier et ni mål stort havneareal sammen med havnas største kunder, Elkem Thamshavn og Washington Mills.

Kontinental spedisjon

Orkanger-selskapet har utviklet seg fra å være et ”rent” spedisjonsfirma til å bli et av regionens største transportfirma med et variert utvalg av eget materiell.

Selskapet har sakte men sikkert økt sine markedsandeler på containersiden, og drifter i dag Midt-Norges største containerterminal.

– Vi må ha muskler nok til å møte fremtidens krav innen vår bransje, har Larsen uttalt til oss tidligere, og viser til at Orkla Shipping & Trading i dag fremstår som en erfaren aktør innen logistikkløsninger for midt-norsk næringsliv.

Var med på NCL-utviklingen

Han var også med på å bygge opp det 26 år gamle North-Sea Container Line AS (NCL), det ledende containerrederiet mellom de store containerhavnene i Europa og Vest-, Midt- og Nord-Norge.

Hver uke kommer båter lastet med gods inn til havna på Orkanger, Midt-Norges største containerterminal og portalen til Midt-Norges næringsliv.

Herfra tar Orkla Shipping & Trading over ansvaret og frakter varene ut til kundene. Selskapet sørger også for at eksportvarer fra lokale bedrifter blir med ut i den store verden.

Larsen har jobbet i selskapet siden det ble etablert i 1981, og har vært daglig leder nesten like lenge. Han hadde mange år i transportbransjen bak seg da han og kompanjongen i 1994 ble sittende som hovedaksjonærer i firmaet.

Ifølge Larsen er NCL-tilbudet med rask og god transportservice til og fra kontinentet av meget stor betydning. Haugesund-rederiet har i årenes løp satset på Orkanger som anløpshavn. NCL er et veletablert rederi i fast rute mellom Rotterdam, Hamburg, Immingham, Bremerhaven og Orkanger. Gjennom dette tilbudet får Trondheimsregionen en rask og god transportservice til og fra kontinentet.