Bygging av Lyshorntunnelen med sine to løp på 9,2 kilometer hver, var en del av det omfattende arbeidet Veidekke utførte for Statens vegvesen på prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal mellom Bergen og Os. Prosjektet omfattet bygging av 18.000 meter hovedvei og 1300 meter ny fylkesvei med gang- og sykkelvei.

Veidekke tapte sak om byggetid på E39

- Hvis denne type regelbrudd ikke har sivilrettslige konsekvenser, innebærer det at man kan la være å forholde seg til bestemmelsen om at byggherren plikter å avsette tilstrekkelig byggetid, skriver Veidekke etter dommen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I forbindelse med veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal gikk Veidekke til søksmål mot staten med bakgrunn i at Statens vegvesen hadde avsatt altfor kort byggetid og derfor brutt byggherreforskriftens regler. Veidekkes påstand var at kontraktens milepæler derfor ikke var gyldig fastsatt og kunne gjøres gjeldende.

Les om prosjektet her: Uforutsigbart fjell gir mer jobb

Saken var oppe til behandling i Bergen tingrett tidligere i februar og nå foreligger dommen. Tingretten konkluderer med at brudd på byggherreforskriften ikke hadde noen konsekvenser for forholdet mellom partene. Veidekke tapte altså saken.

Skuffet over dommen

 - Vi har mottatt dommen og er selvfølgelig skuffet over resultatet. Samtidig visste vi på forhånd at dette var en prinsipiell sak som ikke ville få sin endelige avgjørelse i tingretten, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

I en pressemelding skriver Veidekke:

«Hvis dommen blir stående innebærer det at det ikke har noen konsekvenser om Statens vegvesen, altså Norges største byggherre, bryter en av de sentrale bestemmelsene i bygg­herre­forskriften som skal ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassene. Representanter for Arbeidstilsynet bekreftet i rettssaken at Arbeidstilsynet ikke har kompetanse eller kapasitet til å følge opp denne type regelbrudd. Hvis denne type regelbrudd heller ikke har sivilrettslige konsekvenser innebærer det at bestemmelsen om at byggherren plikter å avsette tilstrekkelig byggetid blir en bestem­melse man kan la være å forholde seg til.»

- I Veidekke har vi hele tiden sett dette som en viktig sak, og har fått støtte fra både våre organisasjoner (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggenæringens Landsforening) og fra arbeidstakerorganisasjonene Felles­forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund i vårt syn. Når vi har tatt denne kampen er det naturlig at vi anker saken for å få en endelig og prinsipiell avklaring, avslutter Larsen.

Til etterretning

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen sier til Byggeindustrien at de tar Veidekkes anke til etterretning:

- Så lenge det ikke foreligger en rettskraftig dom ønsker vi ikke foreløpig å kommentere dommen, innholdet i denne eller de rettslige forholdene, sier Vinje.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS