Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, skal lede en stor forandring i Bane Nor i år og kommende år for å flytte penger fra administrasjon til bygging og vedlikehold av sporene.
Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, skal lede en stor forandring i Bane Nor i år og kommende år for å flytte penger fra administrasjon til bygging og vedlikehold av sporene.

Mindre til kontor - mer penger på spor

Bane Nor skal «frigjøre» en halv milliard kroner årlig fra 2023 , blant annet ved å gjøre store innsparinger på administrativ kontordrift.

Publisert

Fra 1. juni gjør Bane Nor store endringer i egen organisasjon for å «frigjøre midler» til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten.

- Vi gjør om på organisasjonen for å levere bedre. Vi skal spare på kontoret for å bruke mer penger i sporet. Vi samler ansvaret for å levere bedre på punktlighet og setter digitaliseringen i førersetet, sier konsernsjef i Bane Nor Gorm Frimannslund.

Bygger nytt og vedlikeholder

Mange banestrekninger er fornyet de siste årene, men tett togtrafikk gir høy slitasje. Mange jernbaneanlegg har nådd slutten av levetiden og derfor øker behovet for vedlikehold.

- Alle tog i Norge kjører på en kombinasjon av ny og gammel infrastruktur. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal bygge nytt eller vedlikeholde det gamle, vi gjør begge deler. Den store satsingen på jernbanen er viktig, men det kreves likevel mer for å ivareta kundenes behov. Derfor tar vi nå grep for å frigjøre mer penger til vedlikehold og bli mer effektive i drift og bygging av jernbane, sier Frimannslund.

Dette er grepene Bane Nor tar

- Det er avgjørende at kundene får en punktlig og forutsigbar jernbane også mens vi bygger ut og moderniserer. For å lykkes med fastlands-Norges største digitaliseringsprosjekt ERTMS, er det nødvendig å slå sammen alle deler av driftsapparatet og hoveddelen av teknologimiljøene til én divisjon. Hittil har vi hatt for mange ulike kompetansemiljøer og komplekse grensesnitt mellom avdelingene våre, sier Gorm Frimannslund.

Effektivisering
  • Bane Nor frigjør en halv milliard kroner årlig fra 2023 ved blant annet å gjøre store innsparinger på administrativ kontordrift.
  • Tidligere har Bane Nor skilt ut utføring av drift og vedlikehold til Spordrift AS. Selskapet skal delta i konkurranseutsettingen av banestrekningene som starter i 2021.
  • I tillegg er antall togledersentraler redusert fra åtte til fire og skal ned til tre.
Omorganisering fra 1. juni 2020
  • Bane Nor gjennomfører en større omorganisering av statsforetaket. Rundt tre tusen medarbeidere blir omfattet av endringene.
  • Alt ansvar for driften av jernbanestrekningene samles i samme lederlinje: Trafikkstyring, banestrekninger og teknologi slås sammen. Det innebærer et tydeligere ansvar for å levere punktlighet, men er også et stort grep for å ta digitalisering et steg videre.
  • Digitalisering blir førende for driftsapparatet i den nye organiseringen.
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS