Sjøentreprenøren startet i februar 2020 på utdypingsarbeidene ved Rosenberg Worley-verftets kaianlegg i Stavanger.
Sjøentreprenøren startet i februar 2020 på utdypingsarbeidene ved Rosenberg Worley-verftets kaianlegg i Stavanger.

Sjøentreprenøren utdyper Instefjorden

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om utdypingsarbeider i sjøområdet ved verftets kaianlegg i Instefjorden.

Publisert

Oppdraget består i fjerning av 9000 kubikkmeter løsmasser, sprenging av 3700 kubikkmeter berg og setting av 150 fjellbolter på sjøbunnen.

Utdypingen foregår vest for verftets tørrdokkai og cirka 130 meter ut i Instefjorden. Det skal utdypes fra sjøkartnull -7 m til -10,3 m.

- Vi er svært glade for at Rosenberg har valgt Sjøentreprenøren som samarbeidspartner i dette prosjektet. Vi har lang erfaring med krevende jobber av denne typen, senest for Aibel i Haugesund og for Kværner på Stord, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren AS, som er et heleid datterselskap av NCC.

Sjøentreprenøren vil ta i bruk to bore- og sprengningsfartøy, en dykkecontainer og ett gravefartøy for å utføre arbeidene, og opp mot 30 personer skal jobbe i prosjektet.

Kontrakten ble inngått i desember 2019. Arbeidene startet opp 7. februar og skal være ferdigstilt ved utgangen av mai 2020.