MEF ønsker hjelp fra regjeringen ved at kommuner og fylkeskommuner får ekstra midler til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver for å stimulere lokalt næringsliv. Det skal motvirke den økonomiske nedgangen som kommer på grunn av korinaviruset Covid-19. Bildet er fra Arctic Entrepreneur 2020, da adm. direktør Julie Brodtkorb i MEF overrakte en gave til statminister Erna Solberg etter hennes innlegg fra talerstolen.
MEF ønsker hjelp fra regjeringen ved at kommuner og fylkeskommuner får ekstra midler til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver for å stimulere lokalt næringsliv. Det skal motvirke den økonomiske nedgangen som kommer på grunn av korinaviruset Covid-19. Bildet er fra Arctic Entrepreneur 2020, da adm. direktør Julie Brodtkorb i MEF overrakte en gave til statminister Erna Solberg etter hennes innlegg fra talerstolen.

MEF: Gode tiltak, men det må komme mer

- Vi ser at større anleggsprosjekter stanser opp på grunn av koronaviruset. Kommuner og fylkeskommuner må få midler til vedlikeholdsoppgaver for å stimulere lokalt næringsliv, sier adm. direktør Julie Brodtkorb i MEF.

Publisert

Regjeringen presenterte fredag 13. mars nye økonomiske tiltak for å dempe de økonomiske virkingene av koronaviruset Covid-19.

Blant annet vil antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering blir redusert og skattereglene endres.

Ifølge regjeringen er dette den første av tre faser for å lette konsekvensene av koronaviruset.

- Vi opplever stor usikkerhet blant bedriftene når det gjelder omsorgspenger til arbeidstakere som blir berørt av stengte skoler og barnehager. Her fremstår regelverket som uklart. Mange opererer allerede med pressede marginer, og da vil det være alvorlig om små og mellomstore bedrifter blir sittende med hele regningen, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Prognoser betyr lite

Markedsprognosene for medlemmene i MEF er gode, men Brodtkorb poengterer at prognoser betyr lite hvis prosjekter settes på vent. Hun er opptatt av at politikerne må reagere hurtig:

- Vi ser at større anleggsprosjekter stanser opp på grunn av koronaviruset. Da må kommuner og fylkeskommuner få midler til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver for å stimulere lokalt næringsliv. Slike prosjekter krever lite planlegging og kan utlyses raskt. Det er store vedlikeholdsetterslep rundt om i landet, så dette vil ikke være bortkastede penger uansett.

Kartlegger situasjonen for MEF-bedriftene

Regjeringen har signalisert at de vil samarbeide tett med partene i arbeidslivet fremover. MEF mener det er avgjørende for å redusere de langsiktige negative konsekvensene av virusutbruddet.

- Vi er i gang med å kartlegge status for MEF-bedriftene, og ønsker å ha god kontakt med myndighetene fremover om hvordan likviditeten og sysselsettingen utvikler seg blant disse, sier Julie Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS