- Vi må unngå opphoping av søppel i logistikk- og verdikjeden, sier Kjetil Vikingstad, adm. direktør i Geminor.

Ber avfallsaktørene holde hjulene i gang

- En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser, så det må vi ta grep for å unngå, sier Kjetil Vikingstad, adm. direktør i Geminor.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og resten av Europa. Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som ikke må stoppe opp, sier adm. direktør i gjenvinningsselskapet Geminor, Kjetil Vikingstad. 

- Betydelige konsekvenser om innsamlingen stopper

Utbruddet av koronaviruset Covid-19 rammer store deler av samfunnet, og er i ferd med å bli en betydelig utfordring for avfallsindustrien i Norge og Europa.

Om man i denne perioden ikke klarer å opprettholde innsamlingen, behandlingen og slutthåndteringen av alt avfallet samfunnet produserer, kan konsekvensene bli store:

Kjetil Vikingstad, adm. direktør i Geminor.

- Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, og alle bør ta forholdsregler for å unngå å spre smitte. Samtidig må vi etter beste evne holde hjulene i gang sammen med bransjen, slik at vi unngår opphoping av søppel i logistikk- og verdikjeden. En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser – blant annet i form av økt fare for skadedyr, brannfare og spredning av sykdommer – så dette er en situasjon vi må ta grep for å unngå, sier Kjetil Vikingstad.

Han mener flere bransjeaktører nå bør innføre beredskapsplaner og få kartlagt mulige løsninger for å sikre stabil drift i tiden som kommer.

Samarbeid og kommunikasjon

Som internasjonal gjenvinningsaktør, har Geminor kontakt med hele verdikjeden i inn- og utland, og går nå i dialog både med avfallsprodusenter, mottakere, transportører og myndigheter for å se på mulige løsninger for å sikre stabil drift av renovasjonstjenester og mottakskapasitet i tiden som kommer.

- Vi anbefaler alle bransjeaktører å holde hjulene i gang, og at mottaksanlegg og forbrenningsanleggene driftes etter beste evne. Når stadig flere blir rammet av koronaviruset, vil dette skape utfordringer både hva gjelder transport, lagring, logistikk og mottakskapasitet – og vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange. Fleksibilitet og nye løsninger blir nøkkelord fremover, og vi trenger «alle mann ved pumpene», sier Vikingstad.

Powered by Labrador CMS