Bransjeaktører er kritiske til manglende kontroll av utenlandske lastebilsjåfører ved grensen. Er vi vitne til potensielt tikkende smitte-bomber?

Potensielt tikkende smitte-bomber

Hva med smitte-kontrollen på lastebilsjåfører ved grensen?

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hvor er kontrollen og hvem sørger for grensekontroll av utenlandske sjåfører som kjører gjennom Sverige, sjåfører som i høyeste grad kan være smittebærere?

Det er spørsmålet mange stiller seg, og viser til den etablerte kontrollen for skipsanløp.

Stiller seg undrende

Bransjeaktører som har kontaktet AT.no synes det er vel og bra at godset har prioritet, og at lastebilsjåfører av gods- og varetransport har dispensasjon for videre transport inn i Norge.

Men det stilles et stort spørsmålstegn når det gjelder smittevern ved grensen. Det oppleves som spesielt at mannskap på skip ikke får gå i land, mens sjåfører har fritt fram for alle fasiliteter i Norge.

 

Flere mener at noe skurrer, når kontrollen av potensielt tikkende smittebomber uteblir. 

AT.no ringte Tolletaten og grensekontrollen på Svinesund, og som kunne fortelle at lastebilsjåfører av gods- og varetransport har dispensasjon for videre transport inn i Norge, vel å merke hvis de garanterer at de er uten smittefare.

Myndighetsfraskrivelse?

- Men blir sjåføren testet, for eksempel i hjemlandet sitt? Her i Norge skal det jo ikke testes og da vet en jo ikke. Dette viser myndighetsfraskrivelse i stor stil, forteller en transportaktør til oss.

16. mars ble det innført utstrakt grensekontroll, men ingen grenseoverganger stenges.

På strategisk plass på Vegdirektoratets nettside kan vi lese følgende:

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.

Midlertidig forbud mot kabotasje

Når det gjelder smitte og kabotasje er det mange aktører i bransjen som mener vi nå burde innføre midlertidig forbud mot kabotasje.

Dette med begrunnelse i smittevern. Da er vi sikret importen og forsyningssikkerheten samt at vi også hadde ivaretatt en del eksport.

Ifølge aktører vi har vært i kontakt med, hadde vi da ikke hatt utenlandske sjåfører som vi ikke har kontroll på, kjørende rundt i Norge med innenlands last, og som i disse dager utgjør en svært stor smittekilde.

Det hjelper heller ikke at vi har satt på pause all kontroll langs veiene, og at våre endringer i kjøre- og hviletid blir oppfattet av utenlandske transportører som fritt frem.

Og så understrekes følgende: - Vi stenger skoler, sender folk med makt ned fra hyttene, samt en drøss andre tiltak, da blir det å forby kabotasje en liten kostnad med stor effekt smittevernsmessing.

Får øynene opp

En aktør forteller følgende:

- I tillegg kan staten spare disse 20 dagene med permitterings-kostnader, da for eksempel kranbilsjåfører kjører natt på andre biler som trekkvogner.

Dessuten vil den lasten det er naturlig for finne veien over til sjø og bane.

Etter en tid med korona-krise vil det være mulig at vareeier og transportører har fått øynene opp for disse intermodale løsningene vi som samfunn ser på som fremtiden, det grønne skiftet.

Powered by Labrador CMS