Koronakrisen

Statskog øker tynning og kantrydding

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Koronakrisen har medført at noen av sagbrukene i Norge reduserer produksjonen, og dette skaper negative ringvirkninger i hele skognæringen som skal levere sagtømmer.

Statskog prioriterer nå opp andre typer oppgaver for å bidra til aktivitet hos entreprenørene.

- Entreprenører er gjerne små og sårbare bedrifter som næringen er avhengig av for å skape verdier når vi er kommet gjennom den krisen vi nå står i. Derfor gir vi en håndsrekning med oppdrag som normalt ikke ville vært prioritert. Jeg er samtidig glad for at regjeringen jobber med virkemidler for å redusere koronakrisens skader på verdikjeden i norsk skog. Her har hele skognæringen gitt gode innspill, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Aktivitetsvridningen skjer i tett dialog med Statskogs leverandør SB Skog. Arbeid som nå settes i gang, er økt førstegangs tynning og hogst av glissen skog med svak produksjon og høy massevirkeandel. I tillegg planlegges hogst og treslagsskifte i forsøksfelt med Contortafuru, samt rydding av veikanter.

Skogsjef Monica Grindberg i Statskog.

- Dette er vanligvis drift som gir røde tall og må derfor gjøres i et kontrollert omfang. Vi velger likevel å øke aktiviteten her, gitt den spesielle situasjonen vi står i. Vi håper samtidig at regjeringen kommer med tiltak som forbedrer økonomien i dette arbeidet, sier Grindberg.

Powered by Labrador CMS