Bildene viser utdeling av prisen til Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen av Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe (Sweco). Veileder Rolf E. Petersen overvåker det hele.
Bildene viser utdeling av prisen til Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen av Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe (Sweco). Veileder Rolf E. Petersen overvåker det hele.

Pris for årets beste VA-bachelor utdelt digitalt

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) delte ut pris for årets beste bachelor innen vann- og miljøteknikk. Denne gangen var det digital overlevering av prisen på Microsoft Teams.

Publisert

Årets prisvinnere for beste bacheloroppgave er Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør-Trøndelag).

- Studentene har gjort et omfattende arbeid med å sette seg inn i grunnvann som bruk i vannforsyning og har benyttet sin kunnskap til å vurdere ulike løsninger for Korsvegen vannverk, sier Svein Erik Bakken fra RIFs Ekspertgruppe innen vann og miljøteknikk.

Løsning for grunnvannforsyning

Formålet med oppgaven har vært å prosjektere en løsning for grunnvannsforsyning for Korsvegen vannverk i Trøndelag.

Dagens overflatevannkilde, Store Grevsjø, tilfredsstiller ikke kravene i Drikkevannsforskriften og skal erstattes med grunnvannsforsyning. Studentene har sammenstilt resultater og vurderinger på en oversiktlig og lettlest måte.

Intern veileder for studentene var Rolf Edvard Petersen, mens ekstern veileder var VA-Prosjekt AS ved Vebjørn Knotten.

Etter avsluttet Bachelor-studie har Øyvind fortsatt med å studere mot Mastergraden på NTNU mens Elias er på vei inn i rådgiverbransjen.

Vil rekruttere flere VA-studenter

Hensikten med prisen, er å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Powered by Labrador CMS