Slik bruker Vegvesenet koronamidler i Midt-Norge

Vegvesenet planlegger å bruke 73 millioner kroner til en rekke strakstiltak i Trøndelag og Møre og Romsdal på grunn av  den økonomiske nedgangen i Norge etter at koronaviruset rammet. Se listen over tiltak.

Publisert

- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Ruth Myklebust – som er sjef for Drift og vedlikehold midt i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3» som Stortinget har vedtatt gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål på grunn av koronakrisen Norge nå er i. Region øst er nå tildelt 73 millioner kroner av dette.

Slik skal korona-pengene brukes i Midt-Norge:

  • 10 millioner til ekstra asfalt.
  • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim
  • Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag
  • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europaveiene i regionen
  • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Utbedringstiltak i flere riksveitunneler på Sunnmøre
  • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
  • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveier i begge fylker
  • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
  • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.