Styret i Hæhre & Isachsen Gruppen AS har konstituert Albert Kristian Hæhre som konsernsjef til en ny konsernsjef er på plass. Arkivbilde fra 2017.
Styret i Hæhre & Isachsen Gruppen AS har konstituert Albert Kristian Hæhre som konsernsjef til en ny konsernsjef er på plass. Arkivbilde fra 2017.

Hæhre inn som konsernsjef

Svein Hov Skjelle har valgt å fratre sin stilling som konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Styret har konstituert Albert Kristian Hæhre som konsernsjef. Han tiltrer umiddelbart

Publisert

Svein Hov Skjelle vil være disponibel for selskapet i en seks måneders-periode, står det i en pressmelding fra konsernet.

Med Hæhre på plass som midlertidig (konstituert) konsernsjef, vil styret nå iverksette en prosess for å rekruttere en ny permanent konsernsjef til Hæhre & Isachsen Gruppen.

Albert Kr. Hæhre grunnla Hæhre Entreprenør i 1974, og har vært svært sentral i utviklingen av selskapet til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Hæhre ledet konsernets anleggsvirksomhet frem til våren 2018 (da virksomheten fortsatt var en del av BetonmastHæhre) og har siden vært styremedlem og rådgiver for konsernets ledelse.

Han kontrollerer gjennom det familieeide selskapet Knarten Holding AS ca. 43% av aksjene i Hæhre & Isachsen Gruppen.

Hæhre takker Hov Skjelle for innsatsen

- Jeg vil takke Svein for den kjempejobben han har lagt ned i å restrukturere konsernet. Han har også, sammen med juridisk direktør Peter Kvisgaard, startet et arbeid med å forbedre våre funksjoner innenfor kontraktsinngåelse, og risiko- og økonomistyring. Dette arbeidet vil videreføres med full styrke, sier Albert Kristian Hæhre.

- Svein overleverer et konsern med et solid økonomisk fundament. Dette gir oss fleksibilitet til å velge markedsstrategi, og til å styrke vår tekniske og praktiske driftsorganisasjon. Vi har en sterk markedsposisjon, vi har svært dyktige medarbeidere, og vi har en moderne maskinpark, fortsetter Hæhre.

Også styreleder Ole Enger i Hæhre & Isachsen Gruppen takker:

- Jeg vil takke Svein Hov Skjelle for en svært god jobb med å lose konsernet gjennom en krevende omstilling. Vi er takknemlige for at Svein har sagt seg villig til å stå til disposisjon for selskapet de nærmeste månedene, sier Ole Enger styreleder .

Fratredende konsernsjef Svein Hov Skjelle ser tilbake på en vellykket endring i 2019:

- Vi gjennomførte en vellykket restrukturering av konsernet i fjor. Det betydde også at vi fikk en solid finansiell plattform gjennom refinansiering av konsernets bankfinansiering og kapitalinnhentinger på 600 millioner kroner. Hæhre & Isachsen Gruppen er nå en rendyrket anleggsaktør. Konsernets viktigste oppgave er å videreutvikle den operative anleggsvirksomheten etter at restruktureringen er sluttført, sier han.

Svein Hov Skjelle har ledet konsernet siden høsten 2018 da virksomheten fortsatt omfattet både bygg og anlegg i konsernet BetonmastHæhre.

Koronatid

I pressemeldingen som kommer med nyheten om topplederskiftet, kommenterer Albert Kristian Hæhre også den krevende tiden Norge og verden er inne i med pandemi:

- Koronapandemien er utfordrende for oss alle. Våre medarbeidere utviser stort ansvar og tar del i vår nasjonale dugnad. Jeg er sikker på at vi er godt rustet til å komme oss gjennom denne krevende tiden. Våre selskaper vil fortsatt være med på å bygge landet, og vi gleder oss til å sette vårt preg på norsk anleggsbransje også i fremtiden, sier han.

STILLING LEDIG: