Den erfarne styrelederen Anne Jødahl Skuterud fra Gjerdrum i Viken er igjen gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri.
Den erfarne styrelederen Anne Jødahl Skuterud fra Gjerdrum i Viken er igjen gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri.

Femte periode som styreleder i Felleskjøpet Agri

Publisert

Anne Jødahl Skuterud tar fatt på sin femte periode som styreleder i Felleskjøpet Agri etter å ha blitt gjenvalgt på årsmøtet i april.

- Norsk landbruk er i endring, da må også Felleskjøpet endre seg og bli en enda bedre partner for bonden. Landbruket trenger et sterkt Felleskjøpet, sier Skuterud.

Årsmøtet i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Sveinung Halbjørhus, Elisabeth Holand, Eli Blakstad og Harald Lein på valg.

Harald Lein, som har vært en kontinuitetsbærer i styret og nestleder de siste årene, valgte å ikke ta gjenvalg. Det samme gjorde Eli Blakstad og begge går ut av styret. Halbjørhus, som har vært styremedlem siden 2016, ble valgt som ny nestleder. Holand ble gjenvalgt for to nye år i styret.

Må bedre driften og resultatene

Skuterud understreket overfor årsmøtet at Felleskjøpet må tilpasse seg endringene som nå skjer i landbruket, og at resultatene de siste to årene har vært for svake.

- Vi skal være stolte av Felleskjøpet og det selskapets eiere og ansatte har vært med på å skape. Samtidig må vi fortsatt forbedre oss fremover for å møte utfordringene vi nå ser i landbruket, i form av økt konkurranse og press på marginer i en rekke markeder hvor Felleskjøpet konkurrerer. Vi må bedre driften og bli enda bedre på det vi allerede er gode på. Den jobben ser jeg frem til å fortsette på som styreleder i selskapet, sa hun.

Øvrige valg

Else Horge Asplin og Erling Aune ble valgt for to år som nye styremedlemmer.

Asplin har ledet kontrollkomiteen de siste årene og er gründer innen lokalmatproduksjon.

Aune driver med gris og korn, og er også banksjef med ansvar for næringsliv i Sparebank 1.

Thor Johannes Rogneby får fornyet tillit som første vara, Trond Petter Ristad rykker opp til andre vara og Renate Rendedal er innstilt som tredje vara.