Tipptruckene får elektrisk hjelp til fremdriften i denne bratte bakken i Boliden Aitik, som er verdens mest produktive åpne kobbergruve. Gruven ligger i Gällivare i Sverige.
Tipptruckene får elektrisk hjelp til fremdriften i denne bratte bakken i Boliden Aitik, som er verdens mest produktive åpne kobbergruve. Gruven ligger i Gällivare i Sverige.

Tipptrucker i Sverige skal kjøres på norsk strøm

Bolidens virksomheter i Sverige og Finland skal fase ut fossilt brensel i transport og produksjon. Blant annet skal tipptruckene i Boliden Aitik kjøres ved hjelp av norsk strøm i bratta.

Publisert

Agder Energi har inngått en langsiktig avtale om å levere kraft til det svenske industrikonsernet Boliden. Avtalen gjelder fra 2022 til 2037.

- Dette er en viktig avtale for oss siden den styrker vår allerede sterke tilstedeværelse i Norden, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

I korte trekk innebærer avtalen at Agder Energi leverer 15 TWh over 15 år til Bolidens virksomheter i Sverige og Finland. Det tilsvarer årlig strømforbruket til ca. 50.000 husstander.

Bidrar til å elektrifisere 

Fakta om Boliden

Boliden er et metallfirma med fokus på bærekraftig utvikling, med kjernekompetanse innenfor feltene leting, gruvedrift, smelting og metallgjenvinning. Boliden har rundt 6000 ansatte og en årlig omsetning på 50 milliarder svenske kroner.

Boliden har en offensiv strategi for å elektrifisere sine smelteverk og gruver, i tillegg til å fase ut bruken av fossile brensler i produksjon og transport.

I dag utgjør strøm 70 prosent av energiforbruket ved Bolidens gruver og smelteverk. Denne avtalen gjør det mulig for Boliden å gradvis fase ut fossilt brensel ved å elektrifisere sin virksomhet ytterligere.

Langsiktig og stabil kraftleveranse

For å elektrifisere kraftkrevende industri, er stabile og langsiktige strømavtaler en forutsetning. Derfor er et samarbeid mellom industri og fornybarnæringen viktig:

- Vårt oppdrag er å levere ren energi til samfunnet. Denne avtalen er et eksempel på hvordan Agder Energi som fornybarkonsern kan samarbeide med store industriaktører om å elektrifisere sine virksomheter. På denne måten kan vi sammen med industrien få fart på det grønne skiftet, sier Syvertsen.

Powered by Labrador CMS