Foamrox flytter til Balsktadheia Industriområde i Froland kommune ved Arendal.

Flytter til Froland

Firmaet som har bidratt på 18 tunnelprosjekt i Norge, og vokser raskt, blir nabo til det nye fengselet i Froland kommune.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Industribedriften Foamrox flytter ut av lokalene i Arendal og etablerer seg som nabo til Statsbyggs nye fengsel i Froland. Her ønsker selskapet å bygge ny, unik fabrikk med svært miljøvennlig produksjon. 

- Vi starter flyttingen til Froland før sommeren, sier styreleder Rolf Jakobsen i Foamrox.

Foamrox er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring. Produktene har en kjerne av resirkulert glass som er omsluttet av en sterk coating, og bedriftens langsiktige mål er å erstatte betongprodukter med «lette og langt mer miljøvennlige produkter».

Bedriften har de siste årene har holdt til på Longum i Arendal, men har nå inngått en avtale med Midtstøl om å leie lokalene i Bjørumsvegen 42 i Froland kommune.

Foamrox flytter fra Arendal.

Foamrox ser mulighetene for en god linjeproduksjon i disse lokalene samtidig som det er god plass for lagring på utsiden, lokalene gir også ett godt grunnlag for vekst av bedriften.

18 tunnelprosjekter

Produktene til selskapet har de siste årene fått innpass i norske tunneler og flere store veiprosjekter.

- Foamrox har siden første levering av produkter til tunnel i 2016, nå levert til totalt 18 tunnelprosjekter i Norge. Sammenlignet med 2019, har selskapet som mål å tredoble omsettingen i 2020, sier den nye daglige lederen Glenn Alexander Jakobsen. 

AF Gruppen, Veidekke, Hæhre, Mesta og Stangeland Maskin har vært noen av kundene i 2019 og 2020.

Glenn Alexander Jakobsen går fra å være markedssjef til å bli daglig leder i Foamrox.

Ny daglig leder

I tillegg til flyttingen har Foamrox også ansatt ny daglig leder. Markedssjef Glenn Alexander Jakobsen tar et steg opp og erstatter Kjell Håkon Helgesen som daglig leder.

- Det er ingen dramatikk knyttet til endringen. Kjell Håkon hadde et ønske om å slippe pendlertilværelsen mellom Oslo og Sørlandet. Han fortsetter som aksjonær i selskapet, sier Rolf Jakobsen.

Avtale med Midtstøl Transport

I slutten av mars signerte Foamrox en intensjonsavtale med Midtstøl Transport og Froland Kommune som skal gi videre vekst av selskapet i Froland. 

I den femårige avtalen er målet å etablere en celleglass-fabrikk på fornybar energi, på en stor tomt på Blakstadheia industriområde.

- Bedriften sikter seg inn mot levering av store volum i tunnel- og anleggsbransjen, og da er det viktig at vi tenker standardisering av enkle og komplette løsninger som igjen er enkle å oppskalere, sier lederen i Foamrox.

70–100 ansatte

Fabrikken som skisseres kan ha 70-100 arbeidsplasser og store muligheter for opplæring og å utvikle ansatte til å nå fagbrev, heter det i intensjonsavtalen.

Blakstadheia industriområde ligger like ved Fylkesvei 42, og det tar rundt 7 minutters kjøring ut til E18. Området ligger på et åpent høydedrag med utsikt til Nidelva i nord og ned mot kommunegrensa til Arendal kommune.

Foamrox ser for seg at Innovasjon Norge, Enova, Norsk Energi, Midtstøl AS og Froland kommune blir viktige samarbeidspartnere for å sikre realisering av prosjektet.

- Vi har søkt på støtte fra Innovasjon Norge for utvikling av miljøteknologi som også er ett viktig steg mot målet vårt om å kunne levere en bærekraftig og brannsikker tunnelhvelving, sier Glenn Jakobsen.

 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS