Foto Avinor 2
Foto Avinor 2

Utsetter asfaltering av flere flyplasser i Norge

Avinor skal spare minst én milliard kroner i 2020 på grunn av «inntektsbortfall». Det skal blant annet spares ved ikke å reasfaltere flere flyplasser i år.

Publisert

Avinor gjør en kritisk gjennomgang av hele prosjektporteføljen, med henblikk på hvilke prosjekter som skal gjennomføres sett i lys av «situasjonen med bortfall av trafikk og tilhørende inntekter». Dette skriver Avinor i en pressemelding.

Avinor vil prioritere prosjekter som er kritiske for sikker drift, og har redusert planlagte investeringer for 2020 med i overkant av én milliard kroner.

Asfaltering utsatt

Dette innebærer kutt i budsjett og utsettelse av prosjekter i ulik størrelsesorden og karakter.  Avinor kommer ikke til å publisere en samlet liste, den er «dynamisk og vurderes fortløpende» - men flere store vedlikeholdsprosjekter som for eksempel reasfaltering av lufthavner som Kristiansund, Molde og Lakselv er utsatt.

Prosjekter i datterselskapet Avinor Flysikring  er også til vurdering, og ytterligere reduksjon av både små og store prosjekter i konsernet vurderes inntil Avinors finansielle situasjon er avklart.

Vurderer gjennomføringen av store terminalprosjekter

- Vi ser også på investeringer knyttet til de største prosjektene i porteføljen. Blant disse er ny terminal Tromsø, ny terminal Trondheim, utvidelse av Non-Schengen terminal på Oslo lufthavn, ny lufthavn Bodø, samt nytt tårnsystem i Oslo. Vi har en god dialog med styret og eier omkring dette, og forventer å ha de nødvendige avklaringer på plass i mai, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.