Asbjørn Stensrud (t.v.) i Statens vegvesen og Stian Brenden i Stian Brenden Maskinservice AS møttes denne uka for å markere tildelingen av det femårige driftsoppdraget i Gudbrandsdalen.

Lokal entreprenør skal drifte ca. 500 km vei

Kontrakten for drifting av riks- og europaveier gjelder for fem år.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Entreprenørfirmaet Stian Brenden Maskinservice AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen, som omfatter drift og vedlikehold av E6 Vingrom-Hjerkinn, E136 Dombås-Bjorli og riksvei 15 Otta-Strynefjellet. Til sammen ca. 500 kilometer. Kontraktsperioden for de to førstnevnte strekningene er 2020-2025 mens riksvei 15 kommer inn fra 2021.

Stian Brenden Maskinservice vant den store driftskontrakten i konkurranse med to andre firmaer.

- Etter innspill fra entreprenørbransjen selv, valgte vi i denne kontrakten andre tildelingskriterier enn bare laveste pris, som har vært vanlig til nå. I tildelingen av denne kontrakten telte oppdragsforståelse og gjennomføringsevne 30 prosent og pris 70. Stian Brenden var best både på pris og oppdragsbeskrivelse i forhold til sine konkurrenter, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen Drift øst. 

Kontrakt for små og mellomstore entreprenører

Oppdraget som Stian Brenden AS har fått tildelt, omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og europaveier med tilhørende gang- og sykkelveier, sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå kommuner.

- Dette er en stor driftskontrakt med blant annet flere krevende fjelloverganger. Når det er sagt, er dette en type kontrakt som passer for små og mellomstore norske entreprenører, sier Stensrud.

Han påpeker at det er viktig for rekrutteringen til driftsfaget og at det skaper lokale arbeidsplasser.

Lokalkunnskap

Stian Brenden Maskinservice AS starter driftsoppdraget for Statens vegvesen i Gudbrandsdalen 1. september 2020.

- Vi ser frem til samarbeidet med Stian Brenden og hans folk. De har god lokalkunnskap om veinett og værforhold i Nord-Gudbrandsdalen, samtidig som de fra tidligere oppdrag er godt kjent med forholdene på de øvrige vegene i driftsområdet, sier seksjonssjefen.

Powered by Labrador CMS