Byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen håper at interessen vil være like stor for E16 Kvamskleiva nå som første gang prosjektet ble lyst ut.
Byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen håper at interessen vil være like stor for E16 Kvamskleiva nå som første gang prosjektet ble lyst ut.

Lyser ut E16 Kvamskleiva på nytt etter koronapause

- Vi har nå justert anbudspapirene til koronasituasjonen, og håper at interessen fortsatt vil være stor, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen

Publisert

Seks uker etter at koronaviruset stanset utlysningen av E16 gjennom Kvamskleiva, er veiprosjektet sendt ut på anbud igjen.

Interessen for arbeidet i Kvamskleiva var stort da Vegvesenet la ut oppdraget i slutten av februar. Nå ligger oppdraget på ny ute på DOFFIN.

- Vi har nå justert anbudspapirene til koronasituasjonen, og håper at interessen fortsatt vil være stor, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva.

Vegvesenet er på jakt etter en dyktig hovedentreprenør der elektroarbeidene inngår som en del av hovedentreprisen. I første runde vil Vegvesenet velge ut tre entreprenører som er med videre i konkurransen. Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger fram et godt opplegg for gjennomføring og organisering. I første omgang vil Vegvesenet velge ut tre tilbydere i en prekvalifisering. Prosjektet har en total ramme på 666 millioner kroner.

100 millioner kroner i fradrag

- Det vil være mulig å få inntil 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, sier Rye.

- Hva vil være største utfordringen med jobben?

- Arbeidet med tunnelen er avgjørende for fremdriften i prosjektet. Derfor vil samspillet med elektroentprenøren være avgjørende. Trafikken på E16 vil gå gjennom anleggsområdet. En strekning av ny E16 skal etableres på fylling i Nordsvinsfjorden. Målet er å bygge veien på to år, sier Rye.

Smal og rasutsatt

Den 5,4 kilometer lange strekningen skal avløse den smale, svingete og rasutsatte veien ved Vangsmjøsa.

De siste vintrene har trafikken korket seg gjennom Kvamskleiva. Det har vært utfordringer med trafikkavviklingen på uværsdager hvor Filefjell har vært åpen for trafikk, mens andre fjelloverganger har vært stengt.

Veien er rasutsatt med jevnlig nedfall på begge sider av dagens korte tunnel.

Byggestart høsten 2020

Med ny vei skal dette løse seg. Veiprosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei. Veien skal bygges som tofeltsvei med standardklasse H2 med 8,5 meters veibredde.

I tunnelen er blir det profil T 9,5 for å få plass til et bredt midtfelt med rumlefelt. Det skal bygges et større kryss til fylkesvei 2510 ved Hugavike.

I dag går det gjennomsnittlig 1480 kjøretøy i døgnet gjennom Kvamskleiva. Andelen tunge kjøretøy er 15 prosent.

Ambisjonen er byggestart høsten 2020.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Rye.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS