Gjermundshaug Anlegg skal utføre arbeid for over 50 millioner kroner på riksvei 3 og eventuelt andre veier.
Gjermundshaug Anlegg skal utføre arbeid for over 50 millioner kroner på riksvei 3 og eventuelt andre veier.

Gjermundshaug vant konkurranse om rv. 3-arbeider

Gjermundshaug Anlegg AS var laveste tilbyder og vant konkurransen om en rammeavtale som i hovedsak omfatter arbeid på rv. 3 i Innlandet.

Publisert

Avtalen gir imidlertid også åpning for arbeid langs rv. 2, rv. 25 og E16.

Hovedoppdraget vil være på rv. 3 i Alvdal kommune, med start av utbedringsarbeider på strekningen Rendalen grense – Skurlaget i Alvdal.

Eksempel på oppdrag som vil dekkes av rammeavtalen er: Utbedring av eksisterende vei, breddeutvidelse, kant- og veiforsterkning, sikring av sideterreng, grøfting, reparasjon, ombygging og legging av nye stikkrenner.

Tilbudet det ble skrevet kontrakt på, var på 52.422.954 kroner.

Powered by Labrador CMS