Utbedring av blant annet teleskader inngår i vedlikeholdskontraktene som er lyst ut på E136 og E6 i Gudbrandsdalen.
Utbedring av blant annet teleskader inngår i vedlikeholdskontraktene som er lyst ut på E136 og E6 i Gudbrandsdalen.

Lyser ut vedlikeholdskontrakter på E136 og E6

Statens vegvesen lyser ut to vedlikeholdskontrakter på E136 og E6 i Gudbrandsdalen, begge finansiert av Stortingets ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19-pandemien.

Publisert

Tiltakene er en del av Stortingets «Krisepakke 3», der 600 millioner kroner ekstra er gitt til veiformål for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen.

Fra denne pakka er det bevilget 15 millioner kroner til vedlikeholdstiltak på E136 Lora – Dombås mens det på E6 Selsverket – Nord Sel er satt av 20 millioner covid-19-kroner til vedlikehold.

- Arbeidene på disse strekningene kommer i hovedsak til å foregå på eksisterende vei og veiens sideterreng. Det er snakk om utskifting av stikkrenner og drenssystem, utbedring av teleskader og utbedring av setninger og partier med dårlig bæreevne, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen Plan og utbygging Øst.

Kontraktene er lyst ut med tilbudsfrist 15. mai for E136 og 25. mai for E6.

- Vi regner med at vedlikeholdsarbeidene kan starte innen midten av juni og være ferdig i midten av oktober i år, sier Antonsen. 

Statens vegvesen gjennomfører digital tilbudskonferanse for begge kontraktene mandag 11. mai.

Se utlysningene av vedlikeholdskontraktene på Doffin – Database for offentlige innkjøp:

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS