Catharina Bjerke er ny bærekraftsdirektør i Veidekke.
Catharina Bjerke er ny bærekraftsdirektør i Veidekke.

Slutter som adm. direktør i Veidekke Industri

Catharina Bjerke slutter som adm. direktør i Veidekke Industri, og blir ny bærekraftsdirektør i Veidekke.

Publisert

Veidekke arbeider målrettet med bærekraftige løsninger for bygg og anlegg. Eksempler er lavtemperaturasfalt, fossilfrie bygge- og anleggsplasser, samt sirkulære løsninger, som ombruk av betongelementer og gjenbruk av asfalt.

Den internasjonale organisasjonen CDP har to år på rad gitt Veidekke beste karakter for arbeidet med klimarapportering.

- Veidekkes arbeid med bærekraftsspørsmål får en stadig mer sentral plass i konsernets agenda. Klimaendringene er vår generasjons viktigste utfordring, men også utfordringer med mangfold i bransjen og seriøsitet er på bærekraftsagendaen. Veidekke var tidlig ute med å sette ambisiøse mål og er i dag blant de fremste på området. Den posisjonen ønsker vi å forsterke og videreutvikle, og utnevnelsen av Catharina til å lede konsernets arbeid er et viktig skritt på veien, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Veidekke Industri gjennomførte nylig en klimarisikostudie sammen med PWC og Footprint for å vurdere hvordan klimaendringene vil påvirke virksomheten.

- Bærekraft har i senere tid gått fra rapporteringstema til å være en sentral del av virksomheters strategi. I Veidekke står bærekraft sentralt i forretningsmodellen og berører alt fra hvordan vi skal bidra til det grønne skiftet, til seriøsitet i byggebransjen, sikkert arbeid, og hvordan vi skal jobbe med mangfold i egne rekker. Bærekraftig drift vil være fundamentet for konkurransekraft fremover. Jeg ser frem til å jobbe sammen med de operative virksomhetene for å finne gode løsninger på krevende utfordringer, sier Catharina Bjerke, som tiltrådte stillingen som konsernets bærekraftsdirektør 1. mai 2020.

Samtidig med Bjerkes overgang i ny stilling, har Veidekke kunngjort at Veidekke Industri slås sammen med Veidekke Anlegg under navnet Veidekke Infrastruktur.